bouw

Presentatie van de sector - Dossiers - Lonen - Brochures - Links & Logo

Bouw (PC 124)

De bouwsector is van essentieel belang voor de Algemene Centrale.

Enkele cijfers

De bouwsector telt meer dan 200.000 loontrekkenden. Ongeveer 165.000 bouwvakkers en 35.000 bedienden. De meerderheid van de arbeiders werkt in Vlaanderen (64%) tegenover 29% in Wallonië en 7% in Brussel.
De bouwsector telt ongeveer 30.000 bedrijven. De meerderheid is actief in de afwerking (43%) en in de ruwbouw (40%). Daarnaast zijn er nog de voornamelijk dak- en voegwerken, en de muur- en vloerbekleding. Het gaat voornamelijk over kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers. Het meeste aantal werkgevers is gevestigd in Vlaanderen: 61%, tegenover 33% in Wallonië en 6% in Brussel.
Daarnaast is de bouwsector ook een belangrijke sleutelsector in de economie: de activiteit van heel wat andere sectoren is sterk afhankelijk van de bouwsector. Denken we maar aan al de toeleveringssectoren van bouwmaterialen: steenbakkerijen, cement, glas, beton, staal, enz. Uit verschillende berekeningen blijkt dat de bouwactiviteit zorgt voor 1,8 maal activiteiten in andere sectoren. Of met andere woorden € 100 besteed in de bouw zorgt voor € 180 productie in andere sectoren. In 2011 was de bouw goed voor 5,1% van de toegevoegde waarde van de ganse Belgische economie.


Sociaal overleg

De bouwsector heeft een sterke traditie in sociaal overleg waarbij verschillende sectorale fondsen zijn opgericht. Constructiv is een samenwerkingsverband van dienstverlenende organisaties voor de Bouwsector. Het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ), dat vergoedingen en voordelen toekent aan de bouwvakkers; Pensio B, dat instaat voor het aanvullend pensioen; het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw (FVB), dat de opleidingen en vorming verzorgt; en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Bescherming (NAVB), dat waakt over de veiligheid op de werven.
Dit alles is mogelijk dankzij de hoge syndicalisatiegraad (98%) van de arbeiders binnen de bouwsector.

Sectorale onderhandelingen 2013 - 2014

Eisenbundel Stand van zaken CAO's
   Lonen

Lonen PC 124 01/04/2014

01/10/2014 - 30/12/2014 (Indexcoëfficient : 0,997316370)
Lonen PC 124 01/04/2014

01/07/2014 - 30/09/2014 (Indexcoëfficient : 1,001692553)
   
Frais de déplacements CP 124

01/02/2014
Vakcongres 2012

bouw
Bouw - Komaf maken met sociale fraude. Voor eens en voor altijd.


Donderdag 13 en vrijdag 14 december, Floreal Blankenberge: 300 militanten van de Algemene Centrale ABVV hebben er afspraak voor het vakcongres bouw. Een sector die natuurlijk wel wat voorstelt: we spreken over 170.000 werknemers in dit land. En de bouw is bovendien de motor voor heel wat andere sectoren. Twee essentiële kwesties stonden centraal op dit vakcongres: de organisatie van sociale verkiezingen in 2016, en de strijd tegen de sociale fraude. Lees meerBrochures
              

Dossiers

Asbest - Dossier NAVB Asbest en vervangingsvezels

Dit NAVB-dossier neemt heel wat foto's op om de arbeider te helpen met het blote oog mogelijke asbesthoudende materialen te herkennen.

Meer info.
 

Word jij correct betaald voor de mobiliteit?


Op je loonbriefje kan je zien wat je krijgt voor de verplaatsingen. Zelf nagaan of alles juist werd berekend, is niet eenvoudig.

Daarvoor kan je terecht bij je delegee of in je vakbondsafdeling. Breng wel je loonbriefjes mee en de gegevens over de plaatsen van tewerkstelling.

Je kan het ook zelf berekenen. Hier vind je een eenvoudig berekeningsprogramma.
Voer de adressen in (thuis, opstapplaats en werf) en het programma berekent de kilometers en het bedrag van de vergoedingen.

Meer info

Nuttige links & Logo's

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

De link naar de cao's 

FSE_FBZ  Constructiv is een samenwerkingsverband van vijf dienstverlenende organisaties voor de bouwsector. Die organisaties vallen onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124). Daarin zijn zowel de werkgeversorganisaties van de bouw (Confederatie Bouw, Bouwunie en FeMa) als de werknemersorganisaties (AC V BIE, AC -ABVV en AC LVB) vertegenwoordigd.

De kern van onze dienstverlening bestaat uit preventie, vakopleiding en aanvullende sociale voordelen; opdrachten die het Paritair Comité ons heeft meegegeven.
IVP  Het adviescentrum voor welzijnszorg
   
Bouw Download het logo ABVV Bouw
[Terug naar de hoofdpagina]