Dienstencheques

Presentatie van de sector - Dossiers - Lonen - Brochures - Links & Logo's

Dienstencheques (PC 322.01)

De sector dienstencheques telt ongeveer 2.300 erkende ondernemingen. In totaal werken er al meer dan 80.000 werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) in de sector. Het stelsel van de dienstencheques, gestart in 2004, maakt het mogelijk voor particulieren om een erkende onderneming te betalen voor hulp van huishoudelijke aard. De dienstverlening gebeurt bijna uitsluitend bij mensen thuis, dat is voor de werknemers hun werkvloer. De loon- en arbeidsvoorwaarden liggen vast in een sectoraal akkoord. We proberen om de 2 jaar die loon en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Sectorale onderhandelingen 2013 - 2014

Eisenbundel Stand van zaken CAO's
   


Lonen01/02/2013 : indexatie (+ 2%)
Kledijvergoeding PSC 322.01

Kledijvergoeding op 01/07/2014
 


01/09/2014 - Vervoerkosten


Dossiers

mobilite 22/05 - Werkneemsters dweilen drie keer voor de prijs van twee

Werkneemsters in de sector van de dienstencheques moeten verschrikkelijk veel kilometers afleggen om hun werk te kunnen doen. De vergoedingen die ze daarvoor krijgen zijn niet kostendekkend. Dat blijkt uit een grote enquête bij onze leden. Het zit twee keer fout met de dienstencheques. Eén, het is bedoeld als werk dichtbij huis, en dat valt voor de meeste mensen dik tegen. En twee, de lonen in de sector zijn nog lager dan men doorgaans denkt, want een belangrijk deel van de verplaatsingskosten moet uit eigen zak betaald worden.

Lees meer - Resultaten van de enquête - AC Flash
   
Dienstenchequesrapport 2011

Naar jaarlijkse gewoonte, ditmaal voor 2011, heeft IDEA de sector dienstencheques doorgelicht. Het stelsel van de dienstencheques is belangrijk voor de vakbonden. De jobs die gecreëerd zijn en vooral de kansen die een aantal werknemers hebben gekregen, maken het voor ons essentieel dat het systeem behouden blijft.

Het rapport downloaden
   


Brochures

Sectorale brochures


Onthaal in mijn onderneming (Februari 2013)


De zakbrochure, CAO 2013 - 2014
 
AC Flash Dienstencheques oktober 2014 AC Flash Dienstencheques - Twee premies, honderden cheques
   
AC Flash AC Flash Dienstencheques - Loon- en arbeidsvoorwaarden - Moeilijk, moeilijk, moeilijk....
   
AC Flash Dienstcheques - Maart 2014 AC Flash Dienstencheques - 2014, een bijzonder jaar voor onze sector (Maart 2014)
   
AC Flash Dienstencheques - Onderhandelen met de werkgevers : moelijk mar broodnodig (Oktober 2013) 
   
AC dienstencheques  AC Flash Dienstencheques - Drie grote vragen (Juni 2013) 
   
CG Flash AC Dienstencheques - We geven niet op ! (Oktober 2012)

In het kader van het campagne voor correcte kostenvergoedingen
   
AC Dienstencheques - Mei 2012

- Resultaten van de enquête : "En wat met de ver plaatsingsonkosten ?"
   
   
   
   
   

Vakcongres 2012

congres
Vakcongres Dienstencheques - Kostenvergoeding vandaag het heetste hangijzer

In de sector van de dienstencheques is het duidelijk wat er de komende jaren moet gebeuren. De militanten van de Algemene Centrale van het ABVV willen voort strijd voeren voor betere jobs met fatsoenlijke lonen en correcte kostenvergoedingen. Ze willen ook de vakbondswerking verder uitbouwen. Op het vakcongres voor de dienstencheques op 18 en 19 oktober in Blankenberge beraadden ze zich daarover.  Lees meer
Nuttige links & logo's

 
De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

De link naar de cao's 

   
Logo Download het logo

[terug naar de hoofdpagina]