Gezinszorg

Presentatie van de sector - Dossiers - Lonen - Brochures - Links & Logo

Gezinszorg (318)

De sector gezinszorg omvat 20 diensten die onder de bevoegdheid van PC 318 vallen. In totaal werken er meer dan 15.000 werknemers (hoofdzakelijk vrouwen). De 3 grootste werkgevers zijn Familiehulp, Thuishulp en Solidariteit voor het Gezin. De diensten leveren prestaties op 3 grote domeinen: gezinszorg (bejaardenzorg, kraamzorg, palliatieve zorg), logistieke hulp (poets- en klusjesdiensten). Sinds enkel jaren worden er ook werknemers met een dienstenchequecontract tewerkgesteld. De dienstverlening gebeurt bij gezinnen en bejaarden thuis, dat is voor de werknemers hun werkvloer. De loon- en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Vlaams Intersectoraal Akkoord. Het VIA-akkoord wordt om de 5 jaar onderhandeld.

Vakcongres 2012

gezins 
Vakcongres gezinszorg - Nood aan meer jobs en meer kwalificatie


De militanten van de Algemene Centrale van het ABVV uit de gezinszorg weten van wanten. Ze kennen hun sector door en door, ze weten wat er fout loopt en hoe het anders moet, en ze werken bijzonder doelmatig en ook strijdvaardig. Dat bleek nog maar eens op het congres van deze vakbondsvrouwen, want het gaat haast uitsluitend over vrouwen, op 29 en 30 november in Blankenberge. Lees meer


Lonen01/01/2013 : indexatie : + 2%


01/03/2012 : indexatie : + 2%Dossiers

   
Publicaties

gezins  Lonen en arbeidsvoorwaarden 2011 - 2015

De zakbrochure 2011-2015 voor de sector is nu beschikbaar.
   
AC Gezins april AC Flash Gezinszorg - Mei 2012

- De maat is vol
- Eindelijk een verhoging van de verplaatsingskosten
- Maar de verhoging is...niet voor idereen
- Extra verlofdag voor de dienstenchequers
   


Nuttige links & Logo

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

De link naar de cao's 

   
Logo Download het logo ABVV Gezinszorg

[Terug naar de hoofdpagina]