Schoonmaak

Presentatie van de sector - Dossiers - Lonen - Brochures - Links & Logo

Schoonmaak en ontsmetting (PC 121)

De sector schoonmaak in België stelt ongeveer 50.000 werknemers tewerk, waarvan meer dan 60% vrouwen. Ze werken vooral in de “gewone schoonmaak”, de grootste subsector (meer dan 40.000 werknemers). Ze krijgen dikwijls slechts halftijdse uurroosters. Andere problemen: onderbroken uurroosters, stijgende werkdruk, door de stijgende concurrentie en het geregeld heronderhandelen van de contracten.

In de andere subsectoren werken bijna alleen mannen : ruitenwassers (3.000 arbeiders); industriële reiniging (1.500); afvalophaling (1.000); ontsmetting en schoorsteenvegen.

De sector telt ongeveer 1.500 ondernemingen van diverse grootte. De 10 grootste ondernemingen stellen meer dan de helft van het personeel in de sector tewerk en halen meer dan de helft van het omzet.

De sector ressorteert van het Paritair Comité 121. Met circa 17.000 leden heeft De Algemene Centrale – ABVV er de meerderheid. Het laatste sectoraal akkoord werd op 11 juni 2009 ondertekend.
Sectorale onderhandelingen 2013 - 2014

Eisenbundel Stand van zaken CAO's
   Vakcongres 2012

nettoyage
Een vastberaden schoonmaakcongres - De vakbond vecht voort voor meer respect


150 delegees en militanten van het ABVV kwamen op 4 en 5 oktober bijeen in Blankenberge voor het vierjaarlijks congres van de schoonmaaksector. Daarmee bijten ze de spits af van een lange rij vakcongressen die de Algemene Centrale van het ABVV deze herfst op touw zet voor de 20 beroepssectoren waar zij de werknemers verdedigt. Lees meer
Lonen

Lonen PC 121

01/07/2014


01/01/2014Dossiers

   
Werken doe je beter overdag!

De schoonmaaksector zet haar schouders onder een grootscheepsecampagne die schoonmaakbedrijven, hun klanten én de publieke opinie wil sensibiliserenvoor de voordelen van dagschoonmaak. Lees meer
   
Schoonmaak - Een charter voor de klanten : Kies de beste waar voor uw geld !

Jullie herinneren zich waarschijnlijk onze campagne van mei-juni 2010. “Zwartboek van de schoonmaak” (Daarmee kaartten we het niet naleven van de CAO’s van PC 121 aan bij de werkgevers, de inspectiediensten en de pers).

In september hebben we de campagne voortgezet met systematische werfbezoeken, in heel het land. En tussenkomsten bij de “klanten”. We hebben daarvoor een tweede document opgesteld: Het Charter voor de klanten “Schoonmaak: Kies de beste waar voor uw geld!”

Download het charter hier.
Het charter is ook beschikbaar in de publicatie ABVV Schoonmaak.
   
livre noir Zwartboek - Schoonmaaksters en schoonmakers eisen respect !

De werknemers in de schoonmaaksector worden geteisterd door een plaag van misbruiken. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden niet gerespecteerd. Werknemers krijgen te weinig loon, overuren worden niet correct vergoed, verplaatsingsvergoedingen worden helemaal niet betaald. De klachtendossiers bij de juridische diensten van het ABVV stapelen zich op. Er is gewoon geen respect voor de vastgelegde loon- en arbeidsvoorwaarden bij een veel te groot aantal schoonmaakbedrijven.

Het ABVV maakte er een zwartboek en dringt aan op oplossingen.

• Er moet een uniform loonbriefje komen voor de hele sector waar schoonmaaksters en schoonmakers duidelijk kunnen uit aflezen of ze hun loon en alle bijkomende vergoedingen correct ontvangen.

• Uitzendwerk en onderaanneming moeten veel strikter in de hand worden gehouden want de wantoestanden doen zich voornamelijk daar voor.

• De sociale inspectiediensten moeten meer middelen krijgen om de sector te controleren en om het zwartwerk te bestrijden.
   
nettoyage

Werklast : Fatsoenlijk werk in de schoonmaak!

Schoonmaken in de vroege ochtend of de late avond. Langs de achterdeur binnen en buiten moeten omdat niemand je mag zien. Steeds grotere oppervlakten moeten onderhouden, in steeds minder tijd. Een half uur om een winkelruimte schoon te houden terwijl men daar vroeger een halve dag voor kreeg, het is een veel gehoord voorbeeld.

Lees meer
Brochures

Mini brochure schoonmaak - CAO 2013 - 2014   De mini brochure 2013-2014 is beschikbaar.
   
 Laurenty Evaluatie van de musculoskeletale aandoeningen bij Laurenty

Naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk werd op 28 april 2009 georganiseerd op de symbolische site van de ‘’Bois du Cazier’’ een persconferentie rond het thema “De vakbondsafgevaardigde versus de musculoskeletale aandoeningen”. Meerdere kwesties en denkpistes werden aangekaart tijdens deze conferentie. Voor de vakbondsafgevaardigden (VA’s) van Laurenty bestaat er geen twijfel over dat hun werkcollega’s met musculoskeletale aandoeningen kampen.

Na deze verklaring werd in het bedrijf een onderzoek georganiseerd. De resultaten bevinden zich in de document.
 
   
Schoonmaak
 

Nuttige links & logo

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

De link naar de cao's 

   
Logo Download het logo ABVV Schoonmaak


 
[Terug naar de hoofdpagina]