U bent hier

Actualiteit

donderdag 2 maart 2017, 10:45

Al 19 ontslagen bij Vesuvius Oostende

Bij Vesuvius Oostende zijn al 19 werknemers ontslagen. Een gedeelte van de arbeiders ging op 27 februari opnieuw in staking.

Net voor de zomervakantie 2016 kondigde Vesuvius Oostende een herstructuring aan. Eind vorig jaar werd er door het personeel meermaals gestaakt omdat de directie éénzijdig de informatie- en consultatiefase van de onderhandelingen stopzette.

Na de kerstvakantie werd het werk hervat en werd er met de directie een protocolakkoord afgesloten: om de onderhandelingen omtrent een sociaal plan aan kans te geven zouden er tot 2 februari geen ontslagen en ook geen syndicale acties plaatsvinden.

Het sociaal plan dat begin februari werd voorgesteld, werd door het personeel met 56 % van de stemmen verworpen. Een nieuw voorstel van de werkgever kwam er niet.

19 contracten beëindigd

In de dagen na de afkeuring startte de directie met het ontslaan van werknemers: 19 contracten werden reeds beëindigd. De werkgever respecteerde daarbij de afspraken van het afgekeurde sociaal plan.

De arbeidsovereenkomst van 6 beschermde werknemers moet nog worden beëindigd, hiervoor richtte de directie reeds een aanvraag tot erkenning van de economische redenen tot het paritair comité. 

Eén punt van het afgekeurde sociaal plan wordt echter niet gerespecteerd: iedereen, ook de blijvers, zouden een eenmalige premie zou krijgen. Dit gebeurde niet, zij die vertrokken kregen de premie, de blijvers niet.

Als gevolg daarvan is een gedeelte van de arbeiders sinds maandag 27 februari, opnieuw in staking.