U bent hier

Internationaal

woensdag 5 juni 2013, 11:15

Alter Summit in Griekenland om een echte Europese sociale beweging op te bouwen

Op 7 en 8 juni heeft een delegatie van de Algemene Centrale ABVV de Alter Summit in Athene bijgewoond. Deze “alternatieve top” bracht vakbonden, sociale bewegingen, ngo's ... die een nieuwe richting willen geven aan het soberheidsbeleid van Europa.

De crisis in Europa duurt nu al bijna zes jaar en wordt nog verergerd door het soberheidsbeleid dat door de Europese beleidsmakers wordt opgelegd onder druk van de markten. Deze soberheidsmaatregelen vormen een aanslag op de sociale bescherming, sociale rechten en de democratie, waardoor de recessie nog wordt versterkt en de werkloosheidsgraad stijgt.

Het is essentieel om onze krachten te bundelen tegen deze beslissingen. Dit is de doelstelling van de Alter Summit. Het netwerk brengt vakbonden samen met ngo's, politieke en culturele personaliteiten uit heel Europa die een democratisch, sociaal, ecologisch en feministisch Europa eisen.

Allen kwamen op 7 en 8 juni bijeen in Athene. Deze bestemming is geen toeval, Griekenland leed het meest onder het bezuinigingsbeleid van de Europese Unie.

Tijdens deze twee dagen, hebben duizenden Europese burgers een eerste stap naar het bouwen van een echte Europese sociale beweging gezet. Zij stelden het manifest van de volkeren voor dat alternatieven voorstelt om de crisis het hoofd te bieden.

De Algemene Centrale ABVV maakt integraal deel uit van deze beweging en stuurde een delegatie van militanten ter plaatse. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om contacten te leggen met de Griekse vakbonden die geconfronteerd met veel moeilijkheden in hun land.

Video - Voorstelling van het manifest van 7 juni

Video - Oproep voor een Alter Summit