U bent hier

Actualiteit

woensdag 28 mei 2014, 11:30

Analyse van de jaarrekeningen – Geen OR ? Dan is het CPBW aan zet…

Zoals we reeds meldden in ons artikel van 16/05/14 worden in de maand mei de jaarrekeningen onder de loep genomen door de Ondernemingsraad. Als er echter geen OR is in je bedrijf, dan is het CPBW bevoegd voor deze uiterst belangrijke taak.

De analyse van de jaarrekeningen maakt deel uit van de bevoegdheden van de OR. Indien de onderneming geen OR telt, gebeurt het wel eens dat deze taak niet wordt verricht. Toch is dit van groot belang omdat men daardoor een beter zicht krijgt op het tewerkstellingsbeleid van de werkgever.
In een dergelijke situatie beschikt het CPBW sinds de wet van 23 april 2008 over de bevoegdheden om deze analyses te maken. Sedertdien is de werkgever verplicht om bepaalde economische en financiële informatie te verstrekken aan het CPBW.

Als deze bespreking nog niet is gepland, moet je je werkgever eraan herinneren. Zet de bespreking van de jaarrekening op de agenda van de volgende vergadering van het CPBW.

EFI en informatie over de jaarrekeningen

Indien er geen OR is in de onderneming, moet het CPBW de volgende informatie ontvangen:

1. Basisinformatie wordt meegedeeld aan de leden van het CPBW binnen de twee maanden die volgen op hun verkiezing of herverkiezing (in principe om de 4 jaar). Deze informatie bevat:

  1. Het statuut van de onderneming
  2. De concurrentiepositie van de onderneming op de markt
  3. De productie en de productiviteit
  4. Het programma en de algemene toekomstverwachtingen van de onderneming

2. Jaarlijkse informatie. Deze documenten moeten verstrekt en besproken worden in de loop van de drie maanden die volgen op het afsluiten van het dienstjaar.

  1. de balans
  2. de winst- en verliesrekening (resultatenrekening)
  3. de bijlage
  4. het jaaroverzicht (jaarverslag)

Raadpleeg de tabel op de site van de FOD om te weten welke minimuminformatie de werkgever je moet verstrekken

Als CPBW-lid moet je je niet laten inpakken door de werkgever als hij weigert om de jaarrekeningen te bespreken. De wet staat aan jouw kant. Blijf bijgevolg niet bij de pakken zitten en vraag deze informatie.

Indien je meer info wenst, neem gerust contact op met je vakbondsbestendige.