U bent hier

Actualiteit

donderdag 25 september 2014, 10:00

Arbeidsongeschiktheid bij de kappers - Heb je recht op een bijkomende vergoeding ?

Als je kapster of kapper bent en je valt ziek voor een lange periode, dat wil zeggen meer dan 30 kalenderdagen, dan heb je recht op een bijkomende vergoeding. Er zijn wel voorwaarden. Waarover gaat het?

Deze bijkomende vergoeding is bestemd voor werknemers die een arbeidscontract hebben in de sector van de kappers en de schoonheidszorgen.

Welke ongeschiktheid ?

Men krijgt de vergoeding wanneer men niet kan werken door een arbeidsongeval, door een beroepsziekte of een gewone ziekte, door een ongeval en ook bij een bevallingsverlof. De vergoeding komt bovenop de uitkeringen van het ziekenfonds of van de verzekeringsmaatschappij.

Welk bedrag ?

De vergoeding bedraagt 5 euro per dag, en dat voor ten hoogste 120 dagen per jaar. Die worden berekend op basis van een 6-dagenweek. Met andere woorden, voor een voltijdse werknemer betekent dat 30 euro per week. Werkt men deeltijds, dan wordt de vergoeding verhoudingsgewijs berekend. Met 22 werkuren per week bijvoorbeeld, krijg je 22/38 van 30 euro.

Belangrijk is ook dat deze bijkomende vergoeding met terugwerkende kracht wordt toegekend, vanaf 1 januari 2009. En opgepast ook, je moet de vergoeding vragen, ze komt niet automatisch.

Praktisch ?

Het sectorfonds voor bestaanszekerheid heeft hiervoor een aanvraagformulier dat verplicht moet worden gebruikt. Je kunt dat document downloaden van www.accg.be, en je kunt ook een exemplaar vragen bij je plaatselijk kantoor van de Algemene Centrale van het ABVV.