U bent hier

Actualiteit

maandag 9 februari 2015, 12:15

Arbeidsongevallen : sectorfiches

Het Fonds voor de Arbeidsongevallen dat het controlerend orgaan is van de arbeidsongevallenverzekeraars, ontwikkelt reeds jaren sectorale statistieken, inzake arbeidsongevallen. Vandaag kiest het Fonds echter voor een nieuw communicatiemiddel.

Vanaf de arbeidsongevallencijfers 2012 ontwikkelen ze sectorale fiches met de belangrijkste elementen.

Naast de aard en omvang van de arbeidsongevallen op de arbeidsplaats in een sector en de evaluatie ervan de laatste vijf jaar, is er ook aandacht voor de frequente en ernstcijfers van de arbeidsongevallen. Dit alles steeds vanuit het perspectief van het slachtoffer met een verdeling per leeftijd en grootte van de onderneming waarin het slachtoffer te werk gesteld was. Op de achterzijde is specifieke informatie terug te vinden omtrent de ernstige arbeidsongevallen.

Vandaag werd voor 29 sectoren een sectorfiche opgesteld, dit met de cijfers van 2012. De fiches kunnen geraadpleegd worden op de website van het Fonds voor Arbeidsongevallen.