U bent hier

Actualiteit

dinsdag 5 mei 2015, 14:45

Betaald verlof, mogelijk zelfs in het eerste werk jaar

Het recht op betaald verlof wordt toegekend op basis van het aantal werkdagen gepresteerd in het voorgaande jaar. Wat voor werknemers die hun loopbaan beginnen of senioren die het werk weer hervatten na een onderbreking? In dergelijke situaties, zijn er mogelijkheden om van een paar rust dagen te genieten.

Jeugdvakantie

Ben je jonger dan 25 dan heb je de mogelijkheid om 4 weken vakantie te nemen of het verdiend verlof aan te vullen op basis van het onvolledige werkjaar. Die jeugdvakantiedagen zijn ten laste van de RVA en worden betaald in de vorm van een werkloosheidsuitkering. Die wordt berekend op basis van 65% van je brutoloon.

Voorwaarden pour recourir aux vacances jeunes

  • Je mag op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je vakantie neemt, niet ouder dan 25 zijn;
  • Je moet tijdens het voorgaand jaar je studies beëindigd of stopgezet hebben;
  • Je moet in het betrokken jaar, het jaar waarin je afstudeerde, minstens één maand gewerkt hebben;
  • Je mag voor de dagen jeugdvakantie geen andere beroeps- of vervangingsinkomens ontvangen.

Zijn jeugdvakantie indienen

Om jeugdvakantie te nemen moet je een speciaal formulier (C103 - jeugdvakantie) zelf invullen, het ook door je werkgever laten invullen en het aan je werkloosheidskas, dus het ABVV, bezorgen. Je kan dit formulier downloaden op de site van de RVA, afhalen of opvragen bij het ABVV-kantoor in je buurt

Seniorvakantie

De regeling 'seniorvakantie' is van toepassing op de werknemers die het werk hernemen na een periode van inactiviteit en geen recht of onvolledige rechten hebben op jaarlijkse vakantie.
Het ontvangen bedrag is gelijk aan 65% van het brutoloon.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van seniorvakantie

  • minimum 50 jaar zijn op 31 december 2013;
  • opnieuw in loondienst treden in de privésector;
  • werkloos of invalide geweest zijn in 2013.

Zijn seniorvakantie indienen

De aanvraag tot vergoeding moet uiterlijk eind februari 2016 ingediend worden bij de ABVV Werkloosheidsdienst. Je hebt daarvoor het certificaat 'seniorvakantie' dat je in dubbel krijgt van je werkgever op het moment dat je voor de eerste keer seniorvakantie neemt.

De aanvullende vakantie / Europese vakantie

Het systeem van de aanvullende vakantie of Europese vakantie geeft recht op betaalde vakantiedagen vanaf het eerste jaar dat je werkt wanneer het je eerste job in België is of wanneer je het werk hervat, en je prestaties van vorig jaar je geen 4 weken wettelijke betaalde vakantie opleverden.

Voorwaarde voor de aanvullende vakantie

  • minstens 3 maanden gewerkt hebben (64 dagen) in het lopende jaar.

Dit recht wordt opgebouwd in verhouding tot de prestaties: één week vakantie na 3 maanden werken, 2 na 6 maanden, enzovoort. Let op! Het gaat om een voorschot op je dubbel vakantiegeld opgebouwd in het wettelijk stelsel. Kortom, wat je nu krijgt, krijg je de volgend jaar niet nog eens.

Sinds kort bestaat dit recht ook voor sommige deeltijdse werknemers die meer werkuren opnemen. Informeer je hierover bij je vakbondsafdeling.
Zijn aanvullende vakantie aanvragen

De aanvraag voor aanvullende vakantie moet ingediend worden bij het bevoegde vakantiefonds of bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie via het te downloaden formulier op de website van het RJV. Dit moet worden ingevuld door de werknemer en zijn werkgever.

Meer informatie over de jaarlijks vakantie op de website van het RJV

Download het pamflet Jaarlijkse vakantie 2015