U bent hier

Actualiteit

woensdag 11 mei 2016, 12:00

Bewaking | Delegees bewaking gaan op facebook

De sociale media -met Facebook op kop- nemen alsmaar meer plaats in, zowel in ons beroepsleven als in de privésfeer. De delegees van de bewakingssector willen er ook voor hun vakbondswerk goed gebruik van maken. Ze organiseerden er een studiedag voor. Tegelijk bekeken ze samen hoe het staat met de laatste collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het is belangrijk te weten hoe je met sociale media moet omspringen. Wat zijn de mogelijkheden, maar ook, wat zijn de beperkingen, en waarvoor moet je goed uit je doppen kijken?

Syndicale facebookgroep

Sociale media krijgen als communicatiekanaal steeds meer belang. Met een studiedag kregen de delegees van de bewaking het instrument onder de knie en bekeken ze waarvoor ze het kunnen gebruiken. In de bewaking werkt men geïsoleerd op werven en is het vaak onmogelijk om collega’s heel geregeld ontmoeten. Met sociale media kan dat euvel verholpen worden.

Delegees hebben nu al facebookgroepen in het leven geroepen. Heel binnenkort zullen we hun syndicale facebookpagina kunnen lezen, en er ook publiciteit voor maken.

Nieuwe cao’s

De laatste maanden werden in de bewakingssector verscheidene cao’s afgesloten. Sommige daarvan brengen fundamentele veranderingen op het gebied van de arbeidstijd. Zo is er het werk in een flexpool, de premie voor terugroepingen binnen en na de 48 uur, de invoering van de maaltijdcheques en ook de omkadering van de economische werkloosheid. Delegees willen weten hoe bij dat alles de vork precies in de steel zit en dus werden al de cao’s eens van a tot z uitgepluisd. Met die gedetailleerde informatie kunnen ze nu ook hun werkmakkers nauwgezet op de hoogte brengen. Oproepen, terugroepingen, volledige en onvolledige planning, iedereen kan nu haarfijn te weten komen waar het over gaat.