U bent hier

Sectorale onderhandeling

woensdag 29 maart 2017, 16:00

Bioscopen cao 2017-2018: gemeenschappelijke eisenbundel

 1. DUUR 

 • Van 1 januari 2017 tot 31 december 2018

2. KOOPKRACHT 

 • Marge van 1,1% in BRUTO loonsverhoging vanaf 01/01/2017, om een waardig loon te bereiken
 • Verplaatsingsvergoedingen: invoering 3e betalerssysteem en herwaardering
 • Verhoging van alle premies, o.a. anciënniteitspremie, koopkrachtpremie, premie voor feestdagen, sectoreigen premie

3. WERKGELEGENHEID 

 • Verlenging van de werkzekerheidsgarantie voor de sector.
 • Beperking interim -> vaste tewerkstelling

4. ARBEIDSVOORWAARDEN 

 • Anciënniteitsverlof: bijkomende dag + vervroegen
 • Tijdskrediet en eindeloopbaan: maximale invulling
 • Cao 104: sectorale invulling

5. SWT 

 • Maximale invulling rechten
 • Verhoging van de aanvullende vergoeding

 6. SOCIAAL FONDS 

 • Maximale verhoging van de syndicale premie
 • Invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel – vervolg?

7. VORMING

 • Vormingsinspanning (groeipad en concrete acties) om te komen tot 5 dagen per jaar per FTE
 • Info – Balans ivm individueel recht op vorming

8. VARIA

 • Verlenging bestaande cao’s

9. FUNCTIECLASSIFICATIE

 • Invoeren van een analytische functieclassificatie

 

 Download hier de gemeenschappelijke eisenbundel