U bent hier

Actualiteit

maandag 17 oktober 2016, 12:45

Congres groeven en cementfabrieken: werkbaar werk belangt iedereen aan

Op 13 en 14 oktober kwamen de afgevaardigden van de groeven en cementfabrieken samen voor hun gemeenschappelijk vakcongres. Deze twee complementaire sectoren delen dezelfde zorgen. Samen bogen ze zich over de recente evoluties in hun sectoren en over de toekomst. Voor hen is werken tot 67 onder de huidige omstandigheden ondenkbaar.

De sectoren van de steengroeven en cementfabrieken worden allebei geconfronteerd met dezelfde moeilijke werkomstandigheden, dezelfde problemen van veiligheid en eenzelfde strijd voor het behoud van de werkgelegenheid. Ook de resultaten van de voorbije verkiezingen lopen grotendeels gelijk. In beide sectoren behoudt de Algemene Centrale - ABVV nog steeds een grote meerderheid.

"Dit is het resultaat van het uitstekende werk van onze delegees", aldus Brahim Hilami, federaal secretaris verantwoordelijk voor de sector van de groeven. Een negatief punt is echter de geringe betrokkenheid van jongeren. Afgevaardigden wijzen naar de werkgevers die niets doen om de werkgelegenheid in de sector te bevorderen. Ze bieden voornamelijk interim- of tijdelijke contracten aan, of doen een beroep op onderaanneming. Het is nochtans essentieel dat de ervaren werknemers hun kennis aan jongeren kunnen doorgeven.

Werkgelegenheid

De crisis heeft een grote impact gehad op de werkgelegenheid in de groeven. In 2015 bereikte die zijn laagste niveau. De omzet daalde eveneens, maar de nettowinst is gestegen. Winst die echter niet naar de werknemers gaat.

“Men stelt dat de toegevoegde waarde constant blijft, maar dat is normaal aangezien we evenveel produceren met veel minder mensen", zegt Pedro Pereira, delegee bij Lhoist. "En de lonen stijgen niet in verhouding tot die verhoogde werkdruk. De winst gaat naar de aandeelhouders ".

Ook de sector van de cementfabrieken staat onder grote spanning. Grote internationale groepen zoeken toenadering om zo besparingen door te voeren. Dit was vooral het geval bij Lafarge en Holcim die na hun fusie in 2015 wereldwijd de nummer 1 werden in de sector. Ondanks deze achtergrond van voortdurende instabiliteit nam de werkgelegenheid wel toe. Sinds 2012 steeg die met 17,3%. Echter niet bij de arbeiders die nu minder dan 50% van alle medewerkers vertegenwoordigen.

Solidariteit loont

De onderhandelingen over het paritair subcomité (PSC) 2015-2016 in de steengroeven waren niet eenvoudig. Dit was vooral het geval bij de kalkovens, waar de werkgevers de onderhandelingen blokkeerden. De arbeiders van de kalkovens hebben samen met die van de porfier een week lang acties en stakingen op touw gezet. Dit heeft er toe geleid dat er uiteindelijk toch een akkoord kwam.

"We willen voorrang geven aan onderhandelingen op sectorniveau. Dergelijke overeenkomsten gelden zowel voor grote als kleine bedrijven zodat alle werknemers kunnen profiteren van verbeteringen in de arbeidsomstandigheden en lonen. Ik verwelkom deze grote solidariteit in de sector, " benadrukte Brahim Hilami.

Enquête over werkbaar werk in de steengroeven

Het ABVV zet druk op de regering, zodat die erkend dat het werk in deze sectoren zwaar en belastend is. Werken tot 67 is een utopie in de groeven en cementfabrieken. Een onderzoek van de ULB op vraag van de Algemene Centrale in sector van de groeven leverde een aantal belangrijke argumenten op. Argumenten die ook toepasbaar zijn voor de cementfabrieken.

"De werknemers uit de groeven zijn zich bewust van de negatieve impact van hun werk op hun gezondheid. Eén element is bijzonder onthullend: slechts 7% van de werknemers denken dat ze in staat zijn om hetzelfde werk te doen tot 60 jaar, verduidelijkt Esteban Martinez, co-auteur van het onderzoek.

Marc Goblet, secretaris-generaal van het ABVV, kwam ook terug op het actuele dossier rond zware beroepen. Hij is bezorgd over het gebrek aan aandacht van de regering Michel. Hij nodigde de eerste minister uit om zelf op het terrein te komen vaststellen hoe zwaar het werk is in de groeven en cementfabrieken. En zo te bewijzen dat het onmogelijk is om onder de huidige omstandigheden tot 67 jaar te werken. De minister-president heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging. Maar verbaasd ons dat?

Bekijk hier het fotoalbum van het congres.