U bent hier

Internationaal

dinsdag 19 december 2017, 15:15

De Algemene Centrale te gast op de conferentie van de Cubaanse vakbond SNTC

Op 16 en 17 november ging in Havana de eerste conferentie van de Cubaanse vakbond van de bouwvakkers door.  270 afgevaardigden en 85 uitgenodigden namen hieraan deel. Ook een delegatie van de Algemene Centrale was erbij. 

De vakbonden zijn afgestapt van het statutaire congres: Om te besparen en efficiënter te vergaderen worden nu conferenties gehouden met een beperkter aantal deelnemers.Deze eerste conferentie werd voorafgegaan door een colloqium over de impact van het neo-liberalisme op de vakbondswerking.

Ongeveer 80 deelnemers uit Argentinië, België, Brazilië, Colombia, Panama, Dominicaanse Republiek, Uruguay en het gastland woonden het evenement bij. De noodzaak van de integratie van de vakbonden in Centraal en Zuid-Amerika, en de internationale samenwerking bij acties tegen multinationale bedrijven werden onderstreept. De deelnemers veroordeelden unaniem de verscherping van de blokkade van Cuba door de Verenigde Staten.

Knelpunten

De eerste dag van de conferentie werden in werkgroepen verschillende thema’s aangesneden:  gezondheid en veiligheid op het werk, verhoging van de productie en de efficiëntie, verbetering van de basiswerking van de vakbond, enz.

Op de tweede dag werd verslag uitgebracht over de voorbije periode. Verschillende knelpunten zorgden voor discussie:  kwaliteitsproblemen op de bouwwerven, de organisatie en normering van het werk, de arbeids- en technologische discipline, de lage opbrengsten, de inefficiëntie van de zelfcontrole en het management van bazen, middenkaders en arbeiders. Ook de bestrijding van negatief gedrag op de werkvloer kwam aan bod: het gebrek aan discipline, het vervreemden van bouwmaterialen en de corruptie. 

Bouwsector is stuwende kracht

Tijdens de plenaire zitting nam Ulises Guilarte de Nacimiento, algemeen secretaris van de CTC en lid van het Politiek Bureau van de Partij, het woord. Hij benadrukte dat de bouwsector de stuwende kracht is achter de belangrijkste ontwikkelingsprogramma's van het land. Maar er is nog veel werk voor de boeg:  in de afgelopen vijf jaar werd minder dan 85% van het geplande bouwvolume gehaald. Dat heeft een negatieve invloed op de economie, omdat de middelen bestemd voor deze werken worden geïmmobiliseerd.

Hij vermelde als onverwijlde taken voor de sector het optimiseren van het gebruik van grondstoffen zoals cement, hout en staal en energie, de verhoging van de kwaliteit van de afgeleverde bouwwerken en de integrale aandacht voor de werknemers efficiënter maken. Op dit laatste punt werd vooruitgang geboekt, maar niet binnen alle organismen van de sector.

Ondanks een constante groei in de sector zijn de salarissen nog steeds onvoldoende, benadrukte de vakbondsleider. Slechts één groep haalt voordeel uit de toepassing van het nieuwe loonsysteem: namelijk die arbeiders die een stukloon ontvangen. Een belangrijk deel valt  onder een loonberekening volgens het groepsresultaat. Het stukloon wordt in Cuba als de meest concrete uitdrukking van het principe van socialistische herverdeling beschouwd.

Bouwbrigades

Maar niet alles was negatief. Mesa Villafaña, de minister van de bouwsector, prees tijdens de plenaire zitting de inzet van de bouwvakkers tijdens de recuperatie na de doortocht van de orkaan Irma begin september. In totaal werden 22.362 bouwvakkers ingezet. Dit dankzij de bouwbrigades die uit het hele land werden gemobiliseerd. Op korte tijd werden meer dan één miljoen 500 duizend kubieke meter afvalmateriaal verzameld en zo'n negenduizend ton asfaltmengsel in vier of vijf dagen opgebruikt. In die moeilijke omstandigheden groeiden de bouwvakkers en hij hoopt op dezelfde inzet te kunnen rekenen tijdens de uitvoering van hun reguliere taken.

Nieuwe hotels en uitbreiding luchthavens

De minister bracht ook uitgebreid verslag uit over de plannen in de bouwsector tot 2022. Door de groei van het toerisme worden nieuwe hotels opgetrokken en verschillende luchthavens uitgebreid.

Er zijn ook grote plannen voor de energiesector: Men mikt op een stijging van 3% naar 24% groene energie tegen 2030. Hiervoor is de bouw van vier energiezuinige thermo-elektrische centrales en een fabriek voor zonnepanelen in Pinar del Río vereist.

De woningbouw zal toenemen zowel via de staatsbedrijven als via privé initiatieven. Dit uitgebreide bouwprogramma vereist dat er voldoende bouwmaterialen ter beschikking zijn. In het plan zijn daarom dan ook projecten voor de productie van bouwmaterialen opgenomen.