U bent hier

Actie

donderdag 6 september 2018, 13:00

De werkgeversfederaties moeten de daad bij het woord voegen

Gisterenmorgen brachten een honderdtal militanten van de Algemene Centrale – ABVV een bezoek aan Fedustria (de werkgeversfederatie van textiel, bouw en hout), aan de Confederatie Bouw en aan de Belgische Petroleum Federatie. Drie beroepsfederaties waarvan wij de werknemers vertegenwoordigen.

Onze boodschap is héél duidelijk: de regering speelt een gevaarlijk spel door het sociaal overleg in het gedrang te brengen. Vandaag krijgen de sociale partners niet langer de kans om samen tot een akkoord te komen. De regering beslist alleen (al moet men vaak vaststellen dat het onder impuls is van het VBO).

Laat ons het voorbeeld nemen van de eindeloopbanen. De regering trekt de pensioenleeftijd op naar 67 jaar, maakt de brugpensioenstelsels alsmaar ontoegankelijker en vergrendelt het tijdskrediet. Tegelijk beloven zij wel om rekening te houden met zware arbeid. Maar wat wij tot nu toe zien is zeker niet geruststellend en hoe dan ook zullen de werknemers de prijs betalen.

Bijgevolg vroegen wij de drie federaties om het belastend karakter van het werk in hun sector te erkennen en dat er niet kan gevraagd worden aan de werknemers om tot de leeftijd van 67 jaar te blijven werken. Wij hebben hen gevraagd een charter te ondertekenen dat ze verbindt om op de raad van bestuur van het VBO te pleiten voor fatsoenlijke pensioenen, voor een wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en voor een lijst met objectieve criteria van zwaar werk, in plaats van een lijst met zware beroepen.

De ontmoetingen waren constructief, de federaties gaan akkoord met veel punten. Spijtig genoeg ondertekende geen enkele ons charter. De Confederatie Bouw beloofde echter een antwoord te geven na onderzoek door haar instanties. Wij hebben de federaties ook gevraagd om ons verzoek tot aan het VBO te brengen.

Wat ons betreft is het vanzelfsprekend dat wij het bericht overbrengen aan onze leden.

Het fotoalbum