U bent hier

Actualiteit

woensdag 26 oktober 2016, 14:00

Dienstencheques: onze delegees gaan er voor

Op 17 en 18 oktober verzamelden de delegees uit de dienstencheques in Blankenberge. De regionalisering van de sector heeft voorlopig weinig veranderd op het terrein. De dienstenchequewerknemers kampen nog steeds met dezelfde problemen. Onze delegees willen de komende jaren vooral inzetten op de communicatie met de werknemers, onder andere via sociale media.

In 2014 werden de dienstencheques geregionaliseerd. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn nu verantwoordelijk voor het systeem. Maar we stellen vast dat er voorlopig weinig is veranderd op het terrein. De gewesten hebben nog geen grote veranderingen doorgevoerd. De sector en ook ons ledenaantal blijft groeien, maar minder spectaculair als voorheen.

Vooruitgang, maar er blijven uitdagingen voor de werknemers

De lonen in de sector zijn laag, er zijn vooral deeltijdse jobs, de verplaatsingen tussen de cliënten wegen door, … De gewesten hebben de regionalisering niet aangegrepen om daar iets aan te veranderen. De politiek koos er vooral voor om de dienstverlening aan de klanten te garanderen. En door verschillende beslissingen van de federale regering, zoals de loonstop en de indexsprong, konden de vakbonden nauwelijks onderhandelen over loonsverhogingen.

Toch zijn we er in geslaagd om via het sociaal overleg enkele zaken voor de werknemers te bekomen. De vergoeding voor verplaatsingskosten werd verbeterd. Er werden afspraken gemaakt over economische werkloosheid. De eindejaarspremie, de syndicale premie en de kledijvergoeding werden verhoogd.

Misbruik tijdelijke werkloosheid

Heel wat werkgevers blijven misbruik maken van tijdelijke werkloosheid. Ondanks de afspraken die hierover werden gemaakt. Zo mag een werkgever geen tijdelijke werkloosheid gebruiken als je ziek wordt of als een klant onverwacht wegvalt. Dan moet je loon betaald worden. Onze delegees zullen hier streng op toezien en hun werkgevers hierop aanspreken.

Contact met de werknemers

In de dienstenchequesector is het syndicaal werk niet gemakkelijk. Onze delegees hebben weinig contact met hun collega’s, want iedereen werkt alleen bij zijn klanten. En de sterkte van de vakbond wordt natuurlijk bepaald door de werknemers.

Onze delegees willen de komende jaren dan ook inzetten op het contact met de werknemers. Ze zien daardoor verschillende mogelijkheden: telefoon, mailings, een website, maar ook sociale media.

Op het congres werd een nieuwe facebookpagina gelanceerd, www.facebook.com/abvvdienstencheques. Like onze pagina. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten.

Bekijk hier het fotoalbum van het congres.