U bent hier

Actualiteit

woensdag 30 september 2015, 8:15

Discriminerende opzegtermijnen voor de bouwvakkers worden vernietigd

Het Grondwettelijk Hof geeft ons honderd procent gelijk. Niemand mag gediscrimineerd worden bij ontslag. Bouwvakkers die op bouwwerven werken moeten dezelfde opzegtermijn krijgen als iedereen.

Een jaar geleden werden de opzegregelingen voor arbeiders en bedienden gelijkgesteld. Het was een belangrijke stap naar een eenvormig statuut voor de werknemers in de privésector. Maar er werd wel een onaanvaardbare uitzondering gemaakt voor werknemers op mobiele werkplaatsen. Daarmee werd vooral gemikt op de bouwvakkers. Zij kregen de nieuwe en betere opzegtermijnen niet, en dat zou zo blijven voor altijd. Ze konden ook geen aanspraak maken op de ontslagcompensatievergoeding. Dat is een speciale regeling voor de loopbaanjaren die een ontslagen werknemer presteerde voor 2014.

De vakbonden stapten naar het Grondwettelijk Hof om deze discriminatie aan te vechten. En ze kregen gelijk. De wetsbepalingen worden vernietigd. Er is nog wel een tijdelijke afwijking tot 2018 die ook voor arbeiders uit andere sectoren geldt. Maar vanaf 2018 hebben alle werknemers dezelfde rechten bij ontslag. Ook de bouwvakkers.