U bent hier

Standpunt

maandag 9 februari 2015, 11:45

Een indexsprong om de sociale zekerheid te vrijwaren? Wat een cynisme!

Het ziet ernaar uit dat de jacht op werknemers en uitkeringsgerechtigden voor de regering Michel, gesteund door werkgevers, een absolute prioriteit is geworden. Het lijkt wel goochelkunst. Dagelijks worden nieuwe maatregelen uit een hoed getoverd en wij worden verwacht die massaal toe te juichen om de Belgische economie niet te schaden.

Volgens Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, zouden wij de indexsprong inderdaad moeten toejuichen, want een indexsprong is onontbeerlijk om de sociale zekerheid te vrijwaren. Het zou dus voor ons eigen goed zijn. Ze houden ons dus duidelijk voor de gek.

Volgens de redenering van het VBO, zou een indexsprong de competitiviteit van de ondernemingen verhogen, wat investeerders zou aantrekken en dus banen zou scheppen. Moest dit al juist zijn dan blijft het alvast allemaal voorwaardelijk, want werkgevers geven geen enkele garantie inzake extra jobs en de regering weigert elke garantie op jobs te eisen. Andere argumenten van de werkgevers en regering houden evenmin steek. Dit maakt onze centrale momenteel trouwens bekend aan de hand van een informatiecampagne. Er is maar één enkele conclusie: een indexsprong is en blijft diefstal, vandaag, in 2016 of 2017, het maakt niets uit.

Wij worden ook verwacht om een “tax shift” toe te juichen. De bedoeling is om via een tax shift de fiscaliteit op de arbeid te verminderen, door andere zaken te belasten. De regering zou deze vermindering willen compenseren door een btw-verhoging. Dus door een directe aanval op de consumptie. Daarna zou belasting op milieuonvriendelijk gedrag kunnen volgen en pas als laatste een vermogensbelasting. Maar dan wel voorzichtig om de economie geen schade te berokkenen. Het zijn weer de gewone burgers die de – wellicht gepeperde - rekening zullen betalen. En wiens koopkracht zal dalen.

Ten slotte worden wij verwacht een andere onbegrijpelijke en choquerende maatregel toe te juichen: de regering Michel zet een groot aantal bruggepensioneerden terug aan het werk. Opnieuw een bijzonder onrechtvaardige maatregel. Werknemers die al de keuze (moesten) maken om op brugpensioen te gaan, moeten plots, met terugwerkende kracht, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zo worden werknemers met een hele loopbaan achter de rug, verplicht om actief op zoek te gaan naar werk en om opleidingen te volgen. Terwijl jongeren geen job vinden. De getuigenissen spreken boekdelen over hun wanhoop en onbegrip.

Het spijt ons dan ook voor de regering Michel, voor het VBO en alle anderen, maar we juichen deze asociale en onrechtvaardige maatregelen niet toe. Laat staan dat we ze zouden aanvaarden. Nooit zullen we trouwens maatregelen aanvaarden die eenzijdig worden genomen zonder enig overleg. We geven ons niet gewonnen. We zetten onze strijd verder en we blijven de werknemers verdedigen, zelfs al lijkt het spel al gespeeld. Ons verzet gaat door in gemeenschappelijk front. Verdere acties zullen volgen.

Werner Van Heetvelde - Algemeen Secretaris