U bent hier

Actualiteit

donderdag 30 oktober 2014, 13:30

Een nieuw akkoord in de confectie : betere ontslagregeling, betere functieclassificatie

Er zijn in de sector van de confectie twee heel belangrijke afspraken gemaakt met de werkgevers. Dat werd beklonken in een collectieve arbeidsovereenkomst die op 30 september werd ondertekend. De 8.000 arbeidsters en arbeiders van de sector zitten niet langer opgezadeld met een discriminerende ontslagregeling. En eindelijk hebben ze een objectieve functieclassificatie die vrouwen en mannen op voet van gelijkheid zet. Dominique Meyfroot, federaal secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV, geeft meer uitleg.

Dominique Meyfroot: We hebben altijd aangevochten dat er nog steeds werknemers worden achteruitgesteld met de nieuwe gelijkvormige ontslagregeling voor arbeiders en bedienden. Ook in de confectie was die discriminatie er. Er werken daar voornamelijk vrouwen en tot 2018 bleven zij zitten met de oude opzegvergoedingen. Wij vonden dat vooral onterecht omdat de werkneemsters verstoken bleven van de compensatievergoeding. Dat is een speciale ontslagvergoeding die er gekomen is voor al je loopbaanjaren voor 2014. Nu moet je daarvoor 20 jaar anciënniteit hebben in je bedrijf, vanaf 2015 is dat nog maar 15 jaar bedrijfsanciënniteit.

We hebben het hier dus over een regeling voor al wat oudere werkneemsters?

Dominique Meyfroot: En dat is het nu juist, het leeuwendeel van de arbeidsters in de confectie is 40 jaar en ouder. En het leeuwendeel heeft ook een lange bedrijfsanciënniteit. Het kon echt niet door de beugel dat precies die mensen geen recht hadden op de compensatievergoeding.
We sluiten nu aan bij alle andere sectoren waar de opzegtermijnen gelijkgeschakeld werden. Hadden we dit niet voor elkaar gekregen dan bleef onze trein nog vier jaar stilstaan.

De nieuwe functieclassificatie is ook een belangrijke zaak?

Dominique Meyfroot: Eigenlijk is ze belangrijker dan de regeling van de opzegtermijnen. De classificatie treedt in werking vanaf 1 december. En het werd tijd, want we zijn erover in onderhandeling sinds 2008. De werkgevers hebben voortdurend op de rem gestaan omdat de nieuwe classificatie onvermijdelijk kosten meebrengt.

Wij voerden aan dat de oude functieclassificatie vooral erg vrouwonvriendelijk was. Vrouwen kregen geen gelijk loon voor gelijk werk en dat kon niet blijven duren. Er moest een analytische classificatie komen, met objectieve maatstaven. En die is er nu.

En zien vrouwen nu ook daadwerkelijk het verschil?

Dominique Meyfroot: Vooral de functies die hoofdzakelijk door vrouwen worden uitgevoerd krijgen een opwaardering, met hogere baremalonen. Een allround stikster bijvoorbeeld krijgt 43 eurocent per uur meer, voor een hooggekwalificeerde modelstiksters is dat zelfs 2,69 euro per uur.

Hoe staat het eigenlijk met de lonen in de confectie?

Dominique Meyfroot: Die liggen nog altijd laag, in vergelijking met sterkere sectoren is er een verschil van 15 tot 20%. We proberen daar iets aan te doen met sectorale cao's, maar dat is niet gemakkelijk. De afgelopen jaren kregen we geen enkele onderhandelingsruimte om een inhaalmanoeuvre op gang te brengen. Het zou nochtans best iets meer mogen zijn, zeker bij de grote , sterke bedrijven. Maar we blijven wel aanhangers van akkoorden voor de hele sector omdat we de solidariteit met de collega's in de kleine ondernemingen in stand willen houden.

De vakbonden kregen er ook een regeling voor het brugpensioen door?

Dominique Meyfroot: Ja, maar daar zit een bittere nasmaak aan. We kregen eindelijk het brugpensioen op 56 voor lange loopbanen van 40 jaar voor elkaar. De werkgevers hadden dat altijd afgewezen. En nu is het de regering die stokken in de wielen steekt aangezien die leeftijd fors wordt opgetrokken. Het is een van de goede redenen voor de arbeiders en arbeidsters van de confectie om mee in het verweer te gaan. Maar er zijn er natuurlijk wel nog veel meer.