U bent hier

Actualiteit

woensdag 24 juni 2015, 12:15

Een nieuw sectorakkoord voor de petroleum - Werkbaar werk krijgt voorrang

De petroleumsector heeft een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 2015-2016. Zoals altijd slaat het op de arbeiders en op de bedienden. Het is een goed akkoord dat ruimte laat om in de bedrijven nog bijkomende initiatieven te nemen. Voorrang gaat naar de humanisering van de arbeid.

Het akkoord zorgt voor betere levenskwaliteit. De overstap van ploegenwerk naar dagwerk wordt mogelijk tegen goede voorwaarden. De koopkracht krijgt ook aandacht, ook al heeft de regering daar een stevige rem op gezet.

Koopkracht en humanisering

De uurlonen stijgen met 0,7% vanaf 2016. Maar het echt sterke punt van dit akkoord zit in de humanisering van de arbeid. Waarover gaat het? Vandaag al behouden ploegenarbeiders een tijdlang hun ploegenpremie als ze willen overschakelen op dagwerk. Het akkoord 2015-2016 zorgt voor een verlenging van die periode. Neem bijvoorbeeld een werknemer van 56 jaar. Die zal zijn premie 12 maanden lang behouden als hij de overstap maakt. Dat maakt het een heel stuk comfortabeler voor hem.

Bijkomende vergoeding bij ontslag

Sinds 1980 hebben de werknemers een inkomensgarantie als ze ontslagen worden. De vergoeding bestaat uit de wettelijke opzegvergoeding, verhoogd met een supplement. Dat komt neer op minimaal één maand loon per jaar anciënniteit. Toen de wet op de gelijkschakeling van de statuten van arbeider en bedienden er kwam gingen onderhandelingen van start om dat voordeel in stand te houden. Dat is nu gelukt. Nemen we het voorbeeld van een ontslagen werknemer met 20 jaar anciënniteit. Hij zal een volledige inkomensgarantie genieten van 26,4 maanden, de wettelijke opzegvergoeding inbegrepen. Voor iemand met 30 jaar dienst duurt die garantie 37 maanden.

Meer info over sectorale onderhandelingen

Het volledige akkoord CAO 2015-2016 Petroleum lezen