U bent hier

Persbericht

donderdag 18 februari 2016, 9:15

Een plan voor werkbaar werk in de textiel

ABVV blij, maar pensioenmaatregelen maken het niet makkelijk.

Vakbonden en werkgevers in de textielnijverheid hebben in het laatste sectoraal akkoord een plan afgesproken voor werkbaar werk.

Textielondernemingen zullen gestimuleerd worden om daarvoor projecten op touw te zetten. Zij kunnen die indienen bij het opleidingscentrum voor de sector Cobot en een financiële tegemoetkoming genieten die overeenstemt met maximum 0,10% van de loonmassa van de onderneming. Projecten worden uitgewerkt in overleg tussen vakbondsafgevaardigden en bedrijfsleiding. Cobot zorgt ook voor de nodige begeleiding.

Projecten kunnen onder meer gaan over opleidingen voor aangepast en beter werk, het verminderen van de werkstress, goede medische begeleiding en maatregelen tegen overbelasting, verbeteringen aan de werkpost, wijzigingen van ploegenstelsels.

Het ABVV is bijzonder blij met dit akkoord. Werknemers hebben er alle belang bij dat zij hun job kunnen uitoefenen in haalbare, veilige en gezonde omstandigheden. En uiteraard heeft ook de werkgever daar belang bij.

Langer werken is voor het ABVV niet de goede keuze. De vakbond is het er niet mee eens dat de toegang tot het brugpensioen danig moeilijk wordt gemaakt en dat de pensioenleeftijd opgetrokken wordt tot 67 jaar. Wij blijven ons daartegen verzetten. De werkdruk is nu al erg hoog, de kwalijke pensioenmaatregelen maken het nog erger.

Des te belangrijker is het dat er initiatieven worden genomen voor werkbaar werk. Het moet doenbaar en leefbaar zijn voor alle werknemers, ouderen én jongeren. De ABVV-afgevaardigden in de textielbedrijven maken daar een prioriteit van. We streven een betere combinatie na tussen werk en privéleven. Daarnaast zullen we de uitstapmogelijkheid van het brugpensioen blijven verdedigen, samen met een arbeidsduurvermindering.

Lees ook :