U bent hier

Actualiteit

vrijdag 16 juni 2017, 8:15

Eindelijk een ontwerpakkoord in de bouwsector !

Op 15 juni kwamen 800 delegees van het ABVV, ACV en ACLVB samen in Brussel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaf er toelichting over het ontwerp-akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2017-2018.

Het ontwerp-akkoord kwam er niet zomaar. Het vergde 14 weken van moeizame onderhandelingen met de werkgevers. In de nacht van 14 op 15 juni werd uiteindelijk toch een ontwerp van akkoord gekomen.

De belangrijkste punten:

Koopkracht 

 • Volledige invulling van de 1,1% loonmarge via een verhoging van de bruto-uurlonen vanaf 1 juli 2017

Bestaanszekerheid 

 • Verlenging van alle stelsels van bestaanszekerheid.

Eindeloopbaan

 • Verlenging van ALLE mogelijke SWT-stelsels en verhoging van de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid:
  • Algemeen stelsel:
   • 2017: 60 jaar;
   • 2018: 62 jaar.
  • Heel lange loopbaan en ongeschiktheid:
   • 2017: 58 jaar;
   • 2018: 59 jaar.
 • Landingsbaan: Verlenging van het stelsel vanaf 55 jaar

Wat minstens even belangrijk is, is wat niet in het akkoord staat. Want de werkgevers hadden heel wat eisen zoals extra flexibiliteit, een vermindering van de opzegtermijnen, het herinvoeren van een proefperiode, … Maar die onaanvaardbare eisen werden door de vakbonden van tafel geveegd. De werknemers verdienen beter!

De delegees spraken zich tijdens de meeting alvast positief uit over het resultaat. Het ontwerp-akkoord zal nog door de vakbonden voorgelegd worden aan hun achterban.

Download het pamflet