U bent hier

Actualiteit

maandag 10 maart 2014, 15:00

Equal Pay Day - Vrouwen verdienen nog altijd 21% minder dan mannen

"Roodharigen, kaalkoppen, dikkerds, zwarten moeten minder verdienen. Een schande zegt u? En waarom moeten vrouwen dat dan wel?" Net als elk jaar sinds 2005, organiseert het ABVV tijdens de maand maart de Equal Pay Day campagne. De dag verandert elk jaar en valt deze keer op dinsdag 18 maart. Een dag die de loonkloof symboliseert tussen vrouwen en mannen.

Met de dag van het gelijke loon wordt het grote publiek bewust gemaakt van de onrechtvaardige loonkloof tussen vrouwen en mannen. Op tien jaar tijd is de kloof vermindert, maar ze bestaat nog steeds :

 • van 15 naar 7% op basis van het bruto uurloon
 • van 26 naar 21% op basis van het bruto maandloon (dat rekening houdt met deeltijdse werknemers)

Een vermindering van 5% over 10 jaar, dus om de loonkloof te vullen hebben we nog 40 jaar nodig !

Waarom op 18 maart ?

Een vrouw verdient gemiddeld 21% minder per jaar dan een man. Om hetzelfde loon te verdienen moet ze dus langer werken.

21% van 365 dagen = 77 bijkomende dagen, dat betekent 2 maanden en 18 dagen. Vandaar 18 maart 2014.

Hoe kan de loonkloof verminderd worden ?
 • minder vrouwen die deeltijds werken;
 • een verhoging van de wekelijkse duur van de deeltijdse arbeidscontracten die dan verder doorgroeien naar een voltijds contract;
 • vaste werkuren worden de norm, zodat het mogelijk wordt om 2 deeltijdse jobs te combineren;
 • van de overheid verkrijgen dat "een gepaste job" dat ook echt is;
 • beschikken over een betaalbare structuur van kinderopvang, opvang van zieken en bejaarden;
 • "vrouwelijke sectoren" moeten opgewaardeerd worden;
 • waarborgen van het recht op vorming voor deeltijdse werkneemsters;
 • nastreven van een evenwicht werk/gezin;
 • de wet over de loonkloof van 22 april 2012, die er kwam als gevolg van Equal Pay Day, moet volledig operationeel worden.

Meer info over deze dag