U bent hier

Actualiteit

dinsdag 27 januari 2015, 14:15

Geen indexering in 2015, geen reden meer om te strijden? Vandaag of morgen, diefstal blijft diefstal

Op dit moment, zijn de ABVV-onderhandelaars aan het vechten, onder andere om de regering Michel te laten terugkomen op haar beslissing om een indexsprong in te voeren. Sommigen vragen zich af waarom men deze eis zou terugdraaien, als men weet dat er toch geen indexering komt in 2015. Een onnodige strijd? Zeker niet! Daarom zal de Algemene Centrale met een sensibiliserings- en informatiecampagne bij de werknemers starten .

De automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen is een uniek beschermingsmiddel. Het systeem laat toe om de prijsevolutie van de voornaamste consumptiegoederen en diensten op te vangen. Het gaat dus geenszins om een inkomstenverhoging, maar om een loutere weerspiegeling van de prijsschommelingen. De index vrijwaart onze koopkracht.

Wat wil de regering?

De regering wil ondernemingen een indexsprong schenken om hun competitiviteit te verbeteren. Dit terwijl één op de vijf arbeidsdagen vandaag al wordt gesubsidieerd door de regering.

In geval van een indexsprong zullen de sociale uitkeringen niet verhoogd worden de volgende keer dat de spilindex bereikt wordt. Hetzelfde geldt voor de lonen: wat het systeem ook mag zijn in jouw bedrijf, alle werknemers zullen 2% indexering verliezen.

Geen indexering in 2015, zijn we dan gered?

In geval van nulinflatie is het inderdaad zo dat de meeste werknemers geen loonindexering zullen krijgen in de komende maanden. De regeringsmaatregel viseert echter de volgende loonindexering, of die nu dit jaar of volgend jaar plaatsvindt. Iedereen zal dus 2% verlies lijden. Hoe dan ook, ook al wordt de indexering voor iedereen toegepast, zijn er variaties naargelang de sectoren en niet iedereen geniet van de indexering op hetzelfde moment.

Waarom is dit diefstal?

Een indexsprong van 2% stemt overeen met een kleine som die maandelijks niet langer in je zak terechtkomt. Dit verlies stapelt zich op, maand na maand, jaar na jaar, tot op het einde van je loopbaan. Uiteindelijk kan dat oplopen tot een gigantisch bedrag dat voor altijd verloren is.

Maar de regering van rijken en werkgevers wil de mensen geruststellen. Deze indexsprong zal worden gecompenseerd door het optrekken van de forfaitaire beroepskosten. Het probleem van dergelijke maatregel is dat de impact niet dezelfde is voor iedereen. Dat hangt af van het loon, maar ook van de gezinstoestand.

Stelen bij de werknemers om te geven aan de werkgevers

Voor onze vakbond is de situatie heel duidelijk. De regering heeft het nog maar eens gemunt op de koopkracht. Eerst via een loonstop of -matiging en vervolgens via de indexsprong, ook ten voordele van de werkgevers.

Wij hopen ten zeerste dat de ABVV-onderhandelaars tot een akkoord zullen gekomen zijn met de regering betreffende de indexsprong. Het is echter ook duidelijk dat wij anders de strijd zullen voortzetten. Wij zullen ons met hand tand verweren om ons indexeringssysteem te vrijwaren.