U bent hier

Actualiteit

vrijdag 25 maart 2016, 15:15

Geen nieuwe veiligheidsrichtlijnen voor de kappers en rond kankerverwekkende stoffen

Het Europese REFIT programma heeft er concreet voor gezorgd dat er geen nieuwe richtlijnen komen over de veiligheid en gezondheid in de kapperssector, en over kankerverwekkende stoffen. Dit brengt de gezondheid van werknemers in verschillende sectoren in gevaar. 

Veiligheid en gezondheid van kappers

De vakbonden werkten mee aan een Europese kaderovereenkomst over de veiligheid en gezondheid in de kapperssector. Die moest een oplossing bieden voor de huid-en rugproblemen waarmee kappers geconfronteerd worden. Huidziekten en allergieën komen bij kappers 10 keer meer voor dan gemiddeld, rug- en spierletsels 5 keer meer dan gemiddeld. De overeenkomst regelde bijvoorbeeld een verplichting om waar mogelijk bepaalde producten te vervangen, of een aanpassing van het meubilair.

Onder druk van een aantal landen werd dit nooit omgezet in een richtlijn en door REFIT ligt dit nu helemaal stil. Ook een voorstel om over alle sectoren heen iets te doen aan overbelastingletsels van spieren, pezen, rug of botten door te zwaar of repetitief werk is afgeblokt. Nochtans is dit één van de belangrijkste redenen voor allerlei beroepsziekten.

Nieuwe richtlijn over kankerverwekkende stoffen

De Europese richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen dateert al van 1990 en is dringend aan herziening toe. Momenteel heeft Europa slechts voor drie stoffen bindende maximale concentraties op arbeidsplaatsen bepaald. In 2013 was er een akkoord tussen vakbonden en de Europese industrie om daar nog een twintigtal stoffen aan toe te voegen. Men schat dat er wel 145.000 verschillende gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in Europese ondernemingen. Een kleine maar wel belangrijke stap dus.

Ook was het de bedoeling om regels rond kankerverwekkende stoffen ook van toepassing te maken op hormoon-ontregelende (of reprotoxische) stoffen, die een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid. Ook dit wordt door REFIT afgevoerd. Europa is dus duidelijk gezwicht voor het lobbywerk van de pesticiden- en chemische industrie.

Meer over REFIT.