U bent hier

Actualité

donderdag 25 september 2014, 10:15

Gezinszorg - Nieuwe afspraken over de opleiding zorgkundige

In het zorglandschap zijn er zorgkundigen en verzorgenden. Zorgkundigen voeren naast het werk van de verzorgende ook extra verpleegkundige ondersteunende opdrachten uit. En daarvoor worden ze opgeleid. Daarover waren betere afspraken nodig.

Voor 2006 bestond het onderscheid niet. Werknemers met het diploma verzorgende konden zowel in de gezinszorg als de rusthuizen terecht. Nu moet men het diploma van zorgkundige hebben om in een rusthuis aan de slag te kunnen. Bovendien worden in de sector gezinszorg meer en meer projecten opgestart waarvoor enkel zorgkundigen gezocht worden.

Bij de verzorgenden is daar veel onvrede over. Onder druk van de vakbonden zijn we er nu in geslaagd een collectieve arbeidsovereenkomst over vorming af te sluiten. De werkgevers uit de gezinszorg gaan ermee akkoord dat werknemers die op hun verzoek de verkorte opleiding zorgkundige volgen, dat kosteloos en tijdens de werktijd kunnen doen. In 2014 krijgen 230 deeltijdse werknemers de kans een verkorte opleiding tot zorgkundige te volgen in de opleidingscentra van de sector. Deze opleiding is gratis, maar vindt plaats buiten de werktijd. In 2015 zijn er 460 plaatsen. En nog eens 200 werknemers die de verkorte opleiding op eigen initiatief volgen in een CVO, een Centrum voor Volwassenenonderwijs, krijgen de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

In 2015 evalueren we deze afspraken en bekijken we of er meer of minder inspanningen nodig zijn om aan de vraag van de werknemers tegemoet te komen.

Meer informatie over de concrete modaliteiten wordt binnenkort binnen de diensten voor gezinszorg verspreid.