U bent hier

Actualiteit

vrijdag 4 november 2016, 11:15

Halt aan de onzekerheid in de textielverzorging

De economische crisis heeft de sector van de textielverzorging heel wat schade berokkend. De hele activiteit rond werkkledij en hun onderhoud is sterk afhankelijk van de economische groei. Hoewel de sector sinds 2015 terug groeit, plukken de werknemers daar nog geen vruchten van. De werkgelegenheid daalt, de werkdruk stijgt, en de lonen volgen niet, constateerden de delegees tijdens hun vakcongres. 

De sector van de textielverzoring wordt geplaagd door een echte prijzenoorlog. Om contracten binnen te halen deinzen de werkgevers er niet voor terug om lagere prijzen aan te bieden dan hun concurrenten. En de klanten aarzelen niet om het spelletje mee te spelen. De werknemers zijn de grote verliezers van deze koehandel. Om de lage prijzen te compenseren, investeert de sector fors in automatisering. Zo kunnen de werkgevers besparen op de werkuren en bijgevolg op het aantal werknemers.

De klant is koning

In plaats van het werk te verlichten verhoogt de automatisering de druk op de arbeiders: polyvalentie, meerdere taken tegelijkertijd, verhoging van het werktempo. ‘We moeten 400 stuks per uur in de vouwmachines steken. Ook als er bijvoorbeeld een stuk textiel in de machine vastraakt mag het tempo niet even omlaag. En het ritme is hetzelfde voor iedereen, los van geslacht of leeftijd’, aldus een delegee.

Zwaar werk

Een andere besparingspost is de preventie op het vlak van veiligheid en gezondheid. Zo aarzelen de werkgevers niet om te besparen op apparatuur ter bescherming van werknemers. ‘In ons bedrijf krijgen we de instructie om gedurende drie weken dezelfde handschoenen te blijven gebruiken, om ziekenhuiskledij mee te sorteren die bevuild is met bloed en andere ongezonde substanties.  Dit zijn bovendien tuiniershandschoenen, een injectienaald kan er gemakkelijk doorheen', vertelt een afgevaardigde.

Dit is slechts één voorbeeld van de vele tekortkomingen op het vlak van veiligheid. De delegees roepen de werkgevers op om te investeren in preventie, en vragen de klanten om transparant te zijn over de gevaren die aan het textiel verbonden kunnen zijn.

Verzet tegen werk in ploegen

Het werk in ploegen is een andere trend die hoge toppen scheert in de wasserijen, met dank aan de regering Michel. 'Terwijl in 2004 slechts 0,5% van de bedrijven beroep deden op ploegenarbeid, is dat in 2016 gestegen tot 22,8%. De loonsubsidies van de overheid maken dit voor de werkgevers een erg interessante regeling. Tijdens de volgende sectorale onderhandelingen, zullen we moeten strijden tegen de druk van de werkgevers om dit regime nog verder in te voeren,’ aldus Elie Verplancken, federaal secretaris van de sector.

Versterking van de vakbondsafvaardiging

Een belangrijke uitdaging van de komende onderhandelingen in de sector is het verbeteren van het statuut van de vakbondsafvaardiging. Elie Verplancken is van mening dat de huidige overeenkomst schadelijk is voor het vakbondswerk: "Wij eisen een serieuze verbetering van de regelgeving. Dat houdt in: de vrijheid om afgevaardigden te benoemen, een toename van het aantal mandaten en een daling van de drempel naar 30 werknemers. Een beter statuut voor de vakbondsafvaardiging is van essentieel belang om de actiemogelijkheden in de bedrijven te verhogen. "

Bekijk hier het fotoalbum van het vakcongres.