U bent hier

Persbericht

dinsdag 30 juni 2015, 13:00

Indexsprong slaat toe : werknemers beginnen de vakantiemaanden met één weekloon minder

De media maakten al bekend dat de indexsprong op 1 juli in vele sectoren toeslaat als gevolg van de overschrijding van de spilindex. Maar het gaat veel verder. Er zijn niet alleen de sectoren die een indexeringsmechanisme hanteren op basis van de spilindex. Ook sectoren waar andere mechanismen van toepassing zijn worden geraakt. Voor de arbeiderssectoren waar de Algemene Centrale-ABVV actief is geeft dat het volgende beeld.

  • In de petroleumnijverheid en de cementfabrieken geldt een maandelijkse loonindexering die nu opnieuw wordt overgeslagen. Dat zal zo voortgaan tot de volledige indexsprong van 2% is gemaakt.
  • In de bouwnijverheid, de houtindustrie, de lederbewerking, de orthopedische technologieën, de papierproductie en papierverwerking en in de schoonmaak zijn trimestriële of halfjaarlijkse loonindexeringen van toepassing. Daar zijn nog loonaanpassingen voor de eerste drie maanden van het jaar omdat de indexbevriezing pas in april van kracht ging. Maar voor april, mei en juni verliezen de werknemers uit deze sectoren hun indexaanpassing. Ook hier zullen nog indexeringen wegvallen tot de volle 2% wordt bereikt.
  • De bewakingssector, de textiel en alle social profitsectoren volgen de spilindex en ondergaan de volledige indexsprong van 2% op 1 juli of 1 augustus, al naargelang de sectorale afspraken. Onder de social profit wordt onder meer verstaan de gezondheidsdiensten, de beschutte en sociale werkplaatsen, gezinszorg, de socio-culturele sector en de opvoedingsinstellingen. Bij de dienstencheques werd de spilindex net niet overschreden, wellicht valt de bijl daar volgende maand.

Voor alle sectoren samen die hier worden vermeld gaat het over om en bij de 900.000 werknemers. De grootste groepen zijn de 500.000 werknemers uit de non-profit en de 150.000 bouwvakkers.

Algemeen secretaris Werner Van Heetvelde hamert erop dat deze indexsprong pure diefstal is: “Voor tienduizenden werknemers beginnen de vakantiemaanden met het derven van één week loon. Want daar komt de indexsprong op neer. Elk jaar opnieuw trouwens. Met dank aan het duo Michel – De Wever.”

Voorzitter Paul Lootens treedt dat bij: “Deze aanslag op de koopkracht wordt echt voelbaar, nu de inflatie aantrekt. Belangrijke producten, en vooral gas en elektriciteit zijn duurder geworden, terwijl de lonen van de werknemers niet meer volgen. En daar zitten deze keer heel veel kleine loontjes tussen. Het blijft onaanvaardbaar, wij blijven dit aanvechten.”