U bent hier

Actualiteit

donderdag 26 april 2018, 10:45

Is er iets veranderd 5 jaar na de tragedie van Rana Plaza?

Het is 24 april 2013 en de instorting van Rana Plaza, waarbij 1138 mensen om het leven komen, brengt over de hele wereld een schokgolf teweeg die in een oogopslag de verschrikkelijke condities blootlegt waarin de vrouwen en mannen van Bangladesh die onze kleren produceren werken. Alle actoren, politieke autoriteiten, kledingmerken en fabriekseigenaars beloven dat er snel radicale verandering moet komen, zodat een dergelijke catastrofe zich niet meer zou kunnen voordoen. Vijf jaar later is de tijd aangebroken om een balans op te maken… maar ook om actie te voeren.

Vlak na de tragedie hebben vakbonden en belangenorganisaties van de arbeiders in 2013 een akkoord gesloten. Een juridisch contract met het oog op de verbetering van de werkveiligheid van de textielarbeiders in Bangladesh. Dankzij de mediabelangstelling en de strijdvaardigheid van drukkingsgroepen, hebben 220 merken en winkelketens dit akkoord met de vakbondsorganisaties in Bangladesh onderschreven.

Positieve resultaten

Sinds het in werking trad, heeft het akkoord al de veiligheidsomstandigheden van 2 miljoen arbeiders uit 1631 fabrieken in de textielindustrie verbeterd. De fabrieksinspecties hebben 130.000 veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Vandaag werd reeds 84% van deze problemen verholpen. 142 fabrieken. 142 fabrieken hebben een alomvattend actieplan van verbeteringen uitgevoerd, en 767 fabrieken hebben 90% van de geïdentificeerde problemen gecorrigeerd.

Maar indien we de stappen vooruit willen verankeren, en we er een vervolg aan willen breien, dan moet het akkoord dat in mei dit jaar verloopt, worden vernieuwd. Meer dan 140 bedrijven hebben reeds een nieuw akkoord ondertekend, waaronder 7 Belgische ondernemingen: Cassis/Paprika, C&A, JBC, Bel&Bo, Bel Confect, Jogilo et Van der Erve.

Maar enkele grote merken zoals Abercrombie, The North Face of IKEA zijn nog niet op het appel verschenen.

De schadeloosstelling van de slachtoffers

Na twee jaar van internationale druk zetten via de media, kregen in 2015 de slachtoffers van de instorting (er waren meer dan 5000 rechthebbenden) eindelijk een garantie op schadeloosstelling conform de internationale conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Dit nieuwe systeem van schadeloosstelling werd onderhandeld tussen de lokale en internationale vakbonden en de kledingmerken, onder leiding van de IAO. Het fonds wordt gefinancierd door bijdrages van ondernemingen in de sector. Dit is een precedent en vormt een basis voor een duurzamer systeem om een wettelijke verzekering te ontwikkelen in het geval van arbeidsongevallen.

Daarom hebben Schone Kleren Campagne en Clean Clothes Campaign een oproep gelanceerd aan de regering van Bangladesh om heel concreet een systeem van wettelijke verzekeringen voor arbeidersongevallen op te zetten. In 2015 heeft de regering zich geëngageerd om tegen 2020 een dergelijk systeem op poten te zetten, maar tot nu toe werden nog maar weinig concrete stappen gezet. Het blijft dus nodig om de druk op te voeren, ook via de media.

Meer informatie via www.schonekleren.be