U bent hier

Actualiteit

donderdag 15 februari 2018, 9:30

Loopbaansparen, echt een goed idee?

Het idee klinkt aanlokkelijk. Els werkt fulltime. Ze heeft zich voorgenomen om voor haar 50ste verjaardag een wereldreis te maken. Maar met haar jaarlijks verlof zal ze niet ver komen. Met het systeem van loopbaansparen zou ze elk jaar enkele dagen verlof kunnen opsparen. En die dan later allemaal samen opnemen om haar droomreis te maken. Maar is het systeem wel zo goed als het lijkt ? De Algemene Centrale – ABVV heeft zijn twijfels.

Het systeem van loopbaansparen laat werknemers toe om verlof op te sparen. Het treedt in werking op 1 februari 2018 . Maar je kan er pas gebruik van maken als er in jouw sector of bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst over gesloten wordt.

Tijd sparen

Het systeem laat een werknemer toe om een aantal wettelijke overuren, « vrijwillige » overuren en extra verlofdagen toegekend via cao op te sparen. In bedrijven waar gewerkt wordt met glijdende uren, kunnen ook de meeruren op het einde van de referteperiode opgespaard worden. Het wettelijke verlof daarentegen, kan niet opgespaard worden.

Op dit moment heeft de regering een wettelijk kader vastgelegd. De specifieke regels moeten vastgelegd worden in de sectoren. En er blijven heel wat onzekerheden. Wat kan je juist opsparen en over welke periode ? Zal de werknemer het opgespaarde verlof kunnen nemen als het hem uitkomt ? Wat gebeurt er als je bedrijf failliet gaat ? En wie beheert het systeem ? Heel wat vragen waar geen antwoord op is.

Voorzichtigheid is op zijn plaats

Voor de Algemene Centrale – ABVV is enige voorzichtigheid op zijn plaats. Vooral omdat niet iedereen de mogelijkheid zal hebben om tijd te sparen.

  • Bijvoorbeeld deeltijdse werknemers.
  • Of vrouwen die werken in een zware sector zoals de schoonmaak.
  • Of werknemers die nu al een probleem hebben om werk en gezin te combineren.

Voor hen zal loopbaansparen een luxe zijn waar ze geen gebruik kunnen van maken.

Het systeem roept ook vragen op over de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

  • Want meer werken gedurende een bepaalde periode kan een impact hebben op de werkdruk...
  • ... en stress.

Het is ook een puur individueel systeem.

Terwijl de Algemene Centrale – ABVV net voorstander is van collectieve systemen... die door deze regering worden afgebouwd. Zoals tijdskrediet, loopbaanonderbreking of brugpensioen (SWT).

We vrezen ook dat er achter het systeem een verborgen agenda van deze regering zit. Want welke garantie hebben we dat we met loopbaansparen in realiteit niet onze eigen eindeloopbaan zullen moeten financieren ?