U bent hier

Actualiteit

dinsdag 13 oktober 2015, 13:45

Mooi aanbod voor cursussen Frans of informatica

Werknemers uit de bewakingssector krijgen verscheidene mogelijkheden om opleiding te volgen. Er zijn kosteloze groepsopleidingen. Maar er is ook een financiële tegemoetkoming voor individuele vormingen.

Een woordje uitleg.

Individuele vormingen

Het fonds voor bestaanszekerheid van de bewakingssector betaalt 50% terug van de opleidingen die een werknemer zelf bekostigt. De tegemoetkoming bedraagt wel ten hoogste 200 euro per jaar. Opleidingen informatica en taalcursussen komen hiervoor in aanmerking.

De werknemer die een tegemoetkoming wil moet een verzoek indienen bij het fonds voor bestaanszekerheid van de bewaking. Het document daarvoor vind je op de website http://www.fseg-fbzb.be/faq.html. Je moet je inschrijving, je factuur en je betalingsbewijs mee opsturen.

Groepsopleidingen

Het fonds voor bestaanszekerheid organiseert elk jaar ook een gratis taalcursus Frans. Het gaat over 10 halve dagen, bestemd voor mensen met een beginnersniveau. Het is de bedoeling de werknemers vertrouwd te maken met het Frans en de verschillende termen die gebruikt worden in de sector van de bewaking. Het programma is gebaseerd op het zakwoordenboek van de sector waarin de meest gebruikte terminologieën samengebracht zijn. Er wordt trouwens een nieuwe editie voorbereid die ook aandacht heeft voor specifieke termen in de attractieparken.

Inschrijvingen gebeuren via de werkgever. Momenteel is er een cursus aan de gang, maar er kunnen nieuwe sessies georganiseerd worden, al naargelang de vraag. Meer info vind je op http://www.fseg-fbzb.be.