U bent hier

Persbericht

donderdag 28 april 2016, 11:15

Nacht- en ploegenarbeid goed voor de winst, maar niet voor de gezondheid.

28 april is internationale dag voor gezondheid en veiligheid op het werk. Naar aanleiding daarvan waarschuwt de Algemene Centrale - ABVV voor ontsporingen op het gebied van nacht- en ploegenarbeid. Deze arbeidsstelsels worden met behulp van financiële stimuli al te veel in de hand gewerkt. Het gaat zo ver dat nacht- en ploegenarbeid in een aantal gevallen goedkoper worden dan gewoon werk overdag.

Laat het duidelijk zijn dat de Algemene Centrale-ABVV nacht- en ploegenwerk niet afwijst, maar de vakcentrale dringt er op aan dat dergelijke systemen alleen gebruikt worden wanneer dat nodig is. Nu speelt ook winstbejag mee, en dat mag geen motief zijn.

Nacht- en ploegenarbeid is bijzonder schadelijk voor de gezondheid van werknemers. Het bestaat om te voldoen aan welbepaalde technologische of organisatorische noden, of om de openbare gezondheidszorg of de veiligheid te verzekeren. Maar sinds 2004 verlagen de opeenvolgende regeringen op systematische wijze de bedrijfsvoorheffingen op deze stelsels. Het is een cadeau, want er wordt geen enkele tegenprestatie gevraagd. Het begon in 2004 met een vrijstelling van 0,5%, en vandaag staan we op 25%.

Dit is een heel kwalijke zaak. De gezondheid van werknemers wordt op het spel gezet. Nacht- en ploegenarbeid verhoogt de risico’s op hart- en vaatziekten en ook op kankers, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft. De fysieke conditie wordt vroegtijdig aangetast. Het sociale en familiale leven wordt onderuit gehaald.

Vandaag stellen we vast dat sectoren die niet echt nood hebben aan nacht- en ploegenstelsels, daar toch een beroep op doen omdat werkgevers er een middel in zien om hun installaties maximaal te doen renderen. Waarom investeren in een nieuwe productielijn als men de bestaande lijnen zonder onderbreking kan doen draaien en ploegenarbeid goedkoper kan zijn dan dagarbeid?

De Algemene Centrale-ABVV schuift ook denkpistes naar voor om het werk draaglijker te maken wanneer dan toch nood is aan nacht- en ploegenarbeid. Zo kan men denken aan de globalisering van de ploegenpremie, of aan de omvorming van 4-ploegenstelsels naar 5-ploegenstelsels. Dergelijke alternatieven worden uiteengezet in de brochure die we u als bijlage bezorgen.

Voor ons komt het er vooral op aan dat rendabiliteit en winst geen motief mogen zijn om een beroep te doen op nacht- en ploegenarbeid.

Het pamflet dowloaden