U bent hier

Actualiteit

woensdag 28 maart 2018, 15:00

Nieuwe OIRA maakt veiligheid tot prioriteit 

In de houtsector schuilt een ongeluk in een klein hoekje. Om de veiligheid en het welzijn te helpen verbeteren, werd onlangs de OiRA Hout vernieuwd. Dit instrument moet delegees en andere verantwoordelijken nog beter ondersteunen bij het uitwerken en opvolgen van een actieplan.

Niet enkel verschrikkelijke vleeswonden en amputaties, ook problemen met “sluipmoordenaars” als houtstof en solventen zijn er nog te veel in de houtsector. Via een doorlichting van de risico’s die zich in de onderneming kunnen voordoen, helpt het digitaal analyse-instrument OiRA te bepalen hoe ondernemingen het best aan preventie doen en waar veiligheid en welzijn op het werk beter kunnen.

Meer gebruikers bereiken

Stefan Hinnekens van het sectoraal kennis- en opleidingscentrum voor de hout- en meubelsector Woodwize, is al ruim 25 jaar actief in de sector. Omwille van de nieuwe OiRA Hout is hij momenteel op tournee. “We moeten als ontwikkelaars in de schoenen van de gebruikers durven staan. Hun noden veranderen en door enquêtes en interviews stelden we vast dat het al een fantastisch instrument is, maar nog moet veranderen om meer (potentiële) gebruikers te bereiken.”

Hinnekens ziet enkele pijnpunten in de bedrijven. “Ten eerste een gebrek aan overzicht. Vooral kleine(re) bedrijven hebben dat niet via hun preventie- en veiligheidsbeleid. Ten tweede is er een gebrek aan inzicht in de maatregelen. Dat komt door het ontbreken van de juiste motivatie om te werken aan een preventieplan, en een afdoende opvolging ervan. En zonder motivatie is er zeker ook een gebrek aan organisatie: veiligheid is meer een kwestie van organisatie dan van techniek. Ten slotte zijn veel bedrijven niet happig om te communiceren met externe adviseurs. De vernieuwde OiRA Hout kan hen helpen toch de nodige externe partners te vinden.”

Gebruiksvriendelijker

De nieuwe OiRA Hout is daarom gebruiksvriendelijker. “Het brengt de thema’s niet alleen gedetailleerder maar ook begrijpelijker aan bod. Minder aantrekkelijke materie krijg je op een luchtige maar sensibiliserende manier. Preventiebeleid, bijvoorbeeld, wordt voortaan in een meer logische volgorde behandeld. Het thema machineveiligheid werd uitgebreid met een koppeling naar extra informatie buiten de tool. Ook modules uit de OiRA Bouw zijn nu zichtbaar, waardoor arbeiders uit gemengde bedrijven ook binnen de OiRA Hout een volledige analyse kunnen maken.

Enkele tips? “Creëer betrokkenheid onder alle actoren. Veiligheid en welzijn zijn geen verplichting die je kunt afvinken, maar een onderdeel van de bedrijfscultuur. De betrokkenen moeten op een positieve manier openstaan voor veranderingen en constructief kritisch kunnen zijn.”

De nieuwe tool kan je raadplegen via de website van Woodwize.