U bent hier

Sectorale onderhandeling

dinsdag 11 juli 2017, 10:30

Orthopedische technologieën: ontwerpakkoord

De sectorale onderhandelingen in de orthopedische technologieën (pc 340) hebben geleid tot een ontwerpakkoord. Dit ontwerpakkoord voorziet in een stijging van de koopkracht en een collectieve arbeidsduurvermindering binnen de sector. Dit akkoord wordt momenteel voorgelegd aan onze afdelingen. 

Enkele details uit het ontwerpakkoord:

-  Koopkracht – arbeiders :

 • Stijging van de brutolonen met € 0,10 vanaf 1 oktober 2017
 • Eenmalige brutopremie van € 150 ter compensatie van de eerste drie trimesters van 2017
 • + € 115 bij de ecocheques, met de bedoeling om de harmoniseren op € 250 (zoals de bedienden), of een gelijkwaardig voordeel

-  Koopkracht – bedienden: gelijkwaardig brutovoordeel

-  Collectieve arbeidsduurvermindering:

 • Een dag bijkomend verlof voor werknemers ouders dan 50 jaar
 • Harmonisatie arbeiders- bedienden door invoering van volgend systeem:
  • Van 5 tot 9 jaar anciënniteit: 1 dag
  • Van 10 tot 14 jaar anciënniteit: 2 dagen
  • Van 15 tot 19 jaar anciënniteit: 3 dagen
  • Van 20 tot 24 jaar anciënniteit: 4 dagen
  • Van 25 tot 29 jaar anciënniteit: 5 dagen

Het huidige systeem blijft geldig voor de arbeiders in dienst op 31/12/2017.

 • SWT: 33 -35 -40 jaar loopbaan
 • Landingsbanen: vanaf 55 jaar / tijdskrediet met motief: halftijds of voltijds

De eisen van de werkgevers waren de volgende:

 • Flexibiliteit: verhoging van de vrijwillige uren van 100 naar 360
 • Jaarlijkse indexering van de lonen
 • Fonds voor bestaanszekerheid: harmonisatie van de bijdragen

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft zich met succes tegen deze eisen verzet.

Conclusies:

-  Wat betreft flexibiliteit hebben de werkgevers ons laten weten dat ze zich tot het paritair comité zullen wenden om nieuwe arbeidsregelingen in te voeren. (wettelijke basis: Wet van 17 maart 1987) Het gaat hierbij dan voornamelijk op het uitzonderlijk toestaan van weekendwerk. We volgen dit verder op.

-  Indexering: het systeem van driemaandelijkse indexering blijft behouden. (met de mogelijkheid tot negatieve indexering) Vóór 1 oktober 2017 zullen de precieze cijfers van de lonen in onderling overleg vastgelegd worden.   

-  De huidige bijdragen aan het fonds voor bestaanszekerheid zijn verschillend voor arbeiders en bedienden. De voordelen zijn voor alle werknemers echter dezelfde. Hierover zijn er binnen het fonds vergaderingen gepland met de bedoeling deze bijdragen te uniformiseren. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de waarschijnlijke verhoging van de syndicale premie.

Download hier het volledige ontwerpakkoord.