U bent hier

Actualiteit

woensdag 10 mei 2017, 15:00

Papierproductie - Sectoraal ontwerp protocolakkoord

Op 10 mei, na 3 onderhandelingsbijeenkomsten op 18, 27 april en 9 mei – zijn we finaal tot een sectoraal ontwerp protocolakkoord gekomen.

We hebben voor alle werknemers de garantie bekomen, dat zij de mogelijkheid hebben om de maximale loonnorm van 1,1% te gebruiken en bovendien werd geen bijkomende flexibiliteit bediscussieerd.

Het ontwerp protocolakkoord zal tijdens een volgende syndicale raad voor de papierproductie worden voorgesteld en ter stemming worden voorgelegd.