U bent hier

Actualiteit

dinsdag 22 november 2016, 10:30

Regering Michel plant afschaffing rimpeldagen

De begroting van de regering Michel leest (opnieuw) als een waslijst aan onrechtvaardige maatregelen, maar eentje steekt er voor de zorgsectoren met kop en schouders bovenuit. Deze regering wil de VAP-dagen (ook bekend als de ‘rimpeldagen) afschaffen. Dat komt neer op het volledig afbouwen van de eindeloopbaanmaatregelen in de zorg!

Wat zijn de rimpeldagen?

De ‘rimpeldagen’ zijn de zogenaamde dagen die vallen onder de ‘Vrijstelling van Arbeidsprestaties’ (VAP) die in 2000 en 2005 voor het pc 330 (ziekenhuizen en rusthuizen) werden verkregen. Het komt erop neer dat verpleegkundigen, verzorgenden en gelijkgesteld personeel, vanaf 45 jaar 12 dagen extra dagen verlof krijgen, vanaf 50 jaar nog eens 12 extra en vanaf 55 jaar nog eens 12.

Ook het overige personeel heeft recht op extra verlof. Vanaf 50 jaar 5 dagen, vanaf 52 jaar nog eens 5 extra en vanaf 55 jaar nog eens 10.

Vanaf 55 jaar kunnen de werknemers in de sector dus rekenen op tussen de 20 en 36 dagen extra verlof.

Waarom bestaan die?

Voor de overheid was het een manier om iets te doen aan het tekort aan goede werknemers in de sector, door ze langer aan de slag te houden. Dat blijkt ook te werken. Voor de werknemers was het ook een vorm van sociale vooruitgang, waarvoor ze loonsverhogingen hebben laten liggen.

Wat wil de regering doen?

De regering wil 2 zaken doen: 

  • De rimpeldagen botweg AFSCHAFFEN voor al het niet-zorgkundig personeel
  • De rimpeldagen voor zorgpersoneel pas 5 jaren later laten ingaan, vanaf 50 jaar

Niet mee eens? Je kan helpen!

Het afschaffen van deze dagen is een aanslag op de rechten van de werknemers in de zorg. Iedereen zal de rekening uiteindelijk betalen: zij die hun (toekomstige) rechten verliezen, maar ook de instellingen zelf die nu moeilijkheden zullen ondervinden om werkbaar werk voor oudere werknemers toe te laten.

Het is maar één van de vele goede redenen om mee te betogen op 24 november met de social profit! De werknemers uit de sector verdienen betere werkomstandigheden, geen slechtere!

Informeer je bij je afdeling of ABVV-afgevaardigde en stuur op 24 november een duidelijk signaal naar de regering!

Download het pamflet