U bent hier

Actualiteit

vrijdag 31 maart 2017, 14:45

Residuaire sector - Verhoging minimumlonen vanaf 1 december 2016

Er is op 6 maart een akkoord bereikt over de verhoging van de minimumlonen in de residuaire sector van de gezondheidsdiensten. 

Residuaire sector – PC 330.04 = de werknemers tewerkgesteld bij medische kabinetten van artsen, medische laboratoria, ambulancediensten, polyklinieken, ...

Wat houdt het akkoord in? 

  • De sectorale minimumlonen worden in verschillende stappen op de hoogte gebracht van de loonschalen van de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).
  • Ten laatste tegen 31 december 2024 zouden alle verschillen moeten weggewerkt zijn. (Er werd de afspraak gemaakt de harmonisering te realiseren in 5 tweejaarlijkse onderhandelingen)
  • De eerste stap wordt gezet vanaf 1 december 2016.
    • Dan worden, met terugwerkende kracht, alle loonschalen die op het sectoraal minimumloon lagen, verhoogd met 0,6 %;
    • Indien er dan nog een verschil bestaat tussen de loonschaal van de EDPBW en de residuaire sector, dan wordt 20% van het verschil weggewerkt in de barema’s die van toepassing zijn vanaf 1 december 2016.