U bent hier

Actualiteit

woensdag 18 oktober 2017, 15:45

Sectorale onderhandelingen - Akkoord in het aanvullend paritair comité 100

Er is een akkoord bereikt in het aanvullend paritair comité PC 100. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. 

↗ Premie:

Verhoging van de jaarlijkse premie met 20 extra uren. Vanaf 2017 wordt een jaarlijkse premie van 31 uur betaald met het loon van december (of equivalent op bedrijfsvlak).

↗ Koopkracht:

Bedrijven zonder index krijgen een verhoging van de lonen van 1,7% op 1/1/2018 en van 1,2% op 1/1/2019.

Eindeloopbaan:

Verlenging van tijdskrediet 1/5de en invoering van tijdskrediet deeltijds vanaf 55 jaar voor de arbeiders die een zwaar beroep of lange loopbaan hebben.