U bent hier

Sectorale onderhandeling

donderdag 6 juli 2017, 10:45

Sectorale onderhandelingen - Akkoord voor het vrij onderwijs

Er is een akkoord bereikt voor het vrij onderwijs. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen.

Koopkracht: ↗ van de brutolonen

Loonsverhoging voor de arbeiders van 0,55% vanaf 1 september 2017                         

Koopkracht: Extra barema’s

Extra sectorale barema’s tot 45 jaar anciënniteit. Deze zullen ingaan op 1 september 2017. Niet onbelangrijk in een sector met een hoge gemiddelde anciënniteit. 

Eindeloopbaan: 2de pensioenpijler

De sector stelt 1% van de loonmassa ter beschikking om een sectoraal pensioenfonds op te richten.