U bent hier

Sectorale onderhandeling

maandag 30 oktober 2017, 9:00

Sociaal akkoord voor de dienstenchequewerknemers van de gezinszorg

Ook voor de dienstenchequewerknemers in de gezinszorg zal de 1,1% loonmarge ingevuld worden! Deze 1,1% zal echter geen brutoloonsverhoging zijn. De werkgevers stonden er namelijk op dat de marge die er was om de lonen te verhogen netto zou worden ingevuld.

Wat werd er overeen gekomen?

Vervoerkosten

De vervoerkosten met de wagen zullen in twee stappen verhogen :

Van 0,22 euro per km naar 0,25 euro vanaf 1/9/2017

Van 0,25 euro per km naar 0,28 euro vanaf 1/1/2018

Er is de belofte van de werkgevers om ook de (brom)fietsvergoeding op te trekken indien deze in de zorg zou stijgen. Maar hiervoor moeten we dus eerst nog de lopende (via-)onderhandelingen in de social profit afwachten. Binnen hier en een paar maanden zou er meer duidelijkheid over moeten zijn.

Ecocheques in 2017

Een voltijdse werknemer die het volledige jaar 2017 voltijds gewerkt heeft, zal in januari 2018 voor 225 euro aan ecocheques ontvangen.

Werknemers die niet voltijds werken of niet het gehele jaar hebben gewerkt, zullen een bedrag in verhouding ontvangen. Alle periodes waarvoor de werknemer loon heeft ontvangen – ook de eerste maand gewaarborgd loon bij ziekte – worden gelijkgesteld en geven recht op ecocheques. 

Maaltijdcheques in 2018 

Vanaf 2018 zullen de dienstencheques-medewerkers maaltijdcheques krijgen van ten minste 2,75 euro per maaltijdcheque. Ook de maaltijdcheques zullen in verhouding betaald worden tot het arbeidsritme waarin je werkt.

De exacte modaliteiten zijn nog in bespreking, alsook het bedrag. Meer info hierover volgt dus nog!