U bent hier

Persbericht

donderdag 5 maart 2015, 13:00

Sociale acties op komst - Werkgeversfederaties krijgen stakingsaanzegging

De Algemene Centrale-ABVV heeft de werkgeversfederaties een stakingsaanzegging gestuurd. Die blijft van kracht tot 30 april.

De aanzegging dekt alle werknemers uit de sectoren van de centrale die deelnemen aan komende syndicale acties. Het gaat daarbij over aangekondigde acties zoals de militantenbijeenkomst van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 11 maart en de grote parade van Hart boven Hard op 29 maart. Er worden ook regionale manifestaties gepland in de week van 30 maart.

Maar ook alle andere acties die de komende weken ondernomen worden op nationaal of plaatselijk vlak, in sectoren of in bedrijven, worden met deze aanzegging gedekt.

Op die manier geeft de arbeiderscentrale haar steun en erkenning aan het groeiende verzet tegen het asociale beleid van de federale en regionale regeringen, een beleid dat trouwens volmondig wordt verdedigd door de werkgeversfederaties.

Het protest slaat op de indexsprong, de verhoging van de leeftijd voor het SWT en het rustpensioen, de strafmaatregelen tegen werkzoekenden en de weigering om belastingen rechtvaardig te spreiden over alle inkomens.

De sociale spanningen nemen hand over hand toe omdat de regering alles in het werk stelt om de vakbeweging het zwijgen op te leggen. Het loonoverleg in de sectoren en bedrijven krijgt geen enkele ruimte, op enkele kruimels na. En wanneer de sociale partners een akkoord bereiken over de beschikbaarheid van SWT’ers en oudere werkzoekenden, gaat de regering hooghartig dwarsliggen. Zij noemt sociaal overleg belangrijk, maar maakt het monddood. Op die manier is sociale vrede onmogelijk. En daarom steunt de Algemene Centrale-ABVV met haar stakingsaanzegging de strijd van de werknemers voor hun recht op waardig werk, op sociale bescherming en op een rechtvaardig inkomen.