U bent hier

Actualiteit

maandag 19 januari 2015, 15:00

Solidariteit, het hoofdthema van Verkoren Maandag 2015

Verkoren Maandag is een vaste traditie voor de werknemers uit de textielindustrie, confectie, wasserijen en diamant. De militanten uit de betrokken sectoren komen dan met hun vakbondsbestendigen samen tijdens een academische zitting. Het moment bij uitstek om hun wensen over te maken, het afgelopen jaar onder de loep te nemen en een debat te wijden aan de syndicale actualiteit.

Oorsprong van de traditie

Even terug in de tijd… Verkoren Maandag vindt zijn oorsprong halverwege de 20ste eeuw. De werknemers van de sector vlasbereiding, destijds één van onze grootste industrieën, hadden de gewoonte om verlof te nemen op de eerste maandag na Driekoningen. Op die dag kwam men samen, werd er gefeest en een glas gedronken onder vrienden, met de nadruk op solidariteit... De werkgevers bestempelden deze dag als een verloren maandag want hun werknemers tot werken aanzetten op die beruchte maandag was immers verloren moeite. De werknemers waren sterk gehecht aan deze dag.

Na verloop van tijd werd deze traditie uitgebreid tot de sectoren textiel, kleding en diamant. 25 jaar geleden had dit feest zelfs een federaal karakter. Sedertdien organiseert de Centrale elk jaar een academische zitting en een receptie voor de actieve en (brug-) gepensioneerde militanten in de textielsector, confectie, wasserijen en diamant.

Voor deze gelegenheid kwamen op zaterdag 10 januari meer dan 300 militanten bijeen in de Floreal Blankenberge. Een goed gevulde dag die vooral inzoomde op de voorbije acties tegen de regering voor werkgevers en rijken.

" We onderhandelen als we kunnen, we voeren actie als het moet "

Tijdens de debatten onderstreepte Paul Lootens, de nieuwe Voorzitter van de Algemene Centrale - ABVV dat de acties van eind 2014 tegen de federale regering onze stoutste verwachtingen hebben overtroffen. Maar ondanks de sterke opkomst en de expliciete eisen inzake koopkracht, sociale zekerheid, openbare diensten en fiscaliteit, blijven concrete resultaten uit.

Marc Goblet, Algemeen Secretaris van het ABVV, voegde eraan toe dat: “er de komende dagen over allerlei thema’s wordt onderhandeld met de werkgevers en dat nieuwe acties zullen afhangen van het resultaat van deze onderhandelingen”.

De afgelopen maanden kwamen andere bewegingen in actie tegen de politieke regeringsbeslissingen. An De bisschop en Pascale Vielle, respectievelijk woordvoerster van Hart Boven Hard en Tout Autre Chose, hebben actief bijgedragen tot het debat van Verkoren Maandag. Voor deze burgerbewegingen bestaan er alternatieven voor het neoliberale beleid van de regering. Hun protest uit zich in symbolische acties zoals u reeds kon lezen op onze nieuwspagina.

Positief nieuws in de textielsectoren

Vervolgens worden de debatten afgerond door Dominique Meyfroot, Federaal Secretaris voor een aantal textielsectoren, die terugblikt op de dossiers die deze sectoren aanbelangen.

Hij verheugt zich m.n. over de geslaagde fusie tussen de Algemene Centrale en de Centrale Textiel-Kleding-Diamant: “Er is inmiddels een jaar verstreken sinds de fusie en we kunnen terecht zeggen dat het een schot in de roos is.”

Hij gaat eveneens in op de sectorale onderhandelingen en merkt op dat het nieuwe eenheidsstatuut met onmiddellijke ingang werd ingevoerd in de textielrecuperatie en confectie. Bovendien werd er na 7 lange jaren van onderhandelingen een nieuwe functieclassificatie geïntroduceerd in de confectiesector.

In de textielsector valt er ook een positieve noot te bespeuren. De sociale fondsen hebben het jaar in evenwicht afgesloten. Bijgevolg kunnen ze opnieuw reserves aanleggen. In de nabije toekomst zullen we dan ook wederom onderhandelen over een aantal elementen ten voordele van de werknemers in de textielsector.

Tot slot hamerde Dominique erop dat we kost wat kost de indexspong moeten voorkomen. Als we hier niet in slagen, dan zullen de lonen in de textiel immers gedurende jaren geblokkeerd blijven op het niveau van oktober 2012.

Foto’s Verkoren Maandag