U bent hier

Actualiteit

donderdag 15 december 2016, 14:15

Strijd bij Vesuvius Oostende gaat door

Bij Vesuvius Oostende hebben de arbeiders op 15 december spontaan en collectief het werk neergelegd. Dat gebeurde nadat het bedrijf éénzijdig de informatie- en consultatiefase stopzette.

Net voor de zomer kondigde het bedrijf een herstructurering aan en werd de procedure collectief ontslag ingezet (zie eerder artikel).  Vanaf het begin verliepen de gesprekken zeer moeilijk. De werkgever weigerde een duidelijk en gedetailleerd antwoord te geven op de vragen die door de delegees werden gesteld en wou de 1e fase van de procedure (de informatie- en consulatiefase) zo snel mogelijk afsluiten.

Het personeel ging hiertegen al een eerste maal in staking. Op 14 december werd door de directie dan effectief het bericht uitgehangen dat zij de 1e fase van de procedure collectief ontslag stopzetten. Als reactie hierop hebben de arbeiders van Vesuvius spontaan en collectief het werk neergelegd.

Op vraag van de vakbonden vond op vrijdag 16 december een verzoeningsvergadering plaats Deze vergadering heeft geleid tot een PV van niet-verzoening, aangezien de werkgever halsstarrig blijft weigeren de door onze delegatie voorgestelde alternatieven te onderzoeken (en zo jobs te redden).

Als reactie op deze weigering zal het gemeenschappelijk vakbondsfront de eenzijdige beëindiging van de 1e fase van de procedure aanvechten bij de Rechtbank. Er zullen eveneens acties worden georganiseerd.