U bent hier

Internationaal

dinsdag 13 oktober 2015, 14:00

#TTIP ALARM - Goed voor de multinationals, slecht voor de werknemers

TTIP, CETA of TISA, heb je er al van gehoord ? Het zijn vrijhandelsakkoorden waar de Europese Unie aan werkt en die wel eens heel kwade gevolgen kunnen hebben voor de burgers. Zij kunnen er toe leiden dat onze tewerkstelling, onze sociale rechten en ons milieu aan belang inboeten, zonder dat we daar enige inspraak in hebben.

De Europese Unie voert onderhandelingen met de Verenigde Staten over een transatlantisch samenwerkingsakkoord, de TTIP. Die onderhandelingen verlopen zonder een grondig democratisch debat, ook al zijn ze van groot belang voor de burgers. Wij zullen er de prijs van betalen, terwijl de multinationals er groot voordeel zullen uit halen. Dezer dagen is er dan ook uit vele hoeken groot protest te horen.

Gevaar voor de werknemers

Het sociaal systeem in Europa zit helemaal anders in elkaar dan in de Verenigde Staten. Daar is de bescherming van werknemers en van consumenten veel minder een prioriteit. De Europese en Amerikaanse vakbonden kanten zich trouwens tegen de TTIP. Zij vrezen dat lonen naar beneden gaan duiken en dat sociale rechten en veiligheidsnormen zullen afgebouwd worden. Men mag niet vergeten dat de Verenigde Staten twee van de acht conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over werknemersrechten niet hebben geratificeerd. En ze zijn ook niet van plan dat te doen.

Verzet tegen TTIP begint bij verzet tegen CETA

Een belangrijke politieke proef voor Europa wordt de CETA, een vrijhandelsakkoord met Canada dat waarschijnlijk begin 2016 zal worden voorgesteld aan het Europees Parlement. CETA is van cruciaal belang in het debat over TTIP omdat daar voor de eerste keer de reglementeringen van staten worden aangepakt. CETA wordt niet alleen een voorloper van TTIP, het wordt eigenlijk al een echte TTIP.

Het protest groeit

De publieke opinie schiet vandaag wakker. De petitie ‘Stop TTIP’ die vraagt om de onderhandelingen meteen stop te zetten, werd door 3 miljoen mensen ondertekend. Steeds meer Europese steden en gemeenten roepen zichzelf uit tot ‘TTIP-vrije zone’. En vorige week nog betoogden 250.000 mensen in Berlijn tegen het akkoord.

De gevaren van TTIP mogen niet onderschat worden. Dit is het Europa van het kapitaal waar wij een sociaal Europa tegenover stellen. En daarvoor is actie nodig.

Meer informatie over TTIP