U bent hier

Actualiteit

maandag 8 juni 2015, 15:00

TTIP: Opgelet gevaar! – Neen tegen het dictaat van de buitenlandse investeerders t.o.v. de maatschappij

De onderhandelingen m.b.t. het vrijhandelsakkoord TTIP leiden tot grote ongerustheid. Dit akkoord met de Verenigde Staten zou rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de werknemers, de consumenten en het milieu. Eén van de meest verontrustende elementen is het mechanisme voor de beslechting van geschillen (ISDS), dat ter stemming zal worden voorgelegd aan de leden van het Europees Parlement op woensdag 10 juni.

Dit mechanisme zou buitenlandse investeerders de mogelijkheid bieden om nationale rechterlijke instanties te omzeilen en staten te vervolgen voor arbitragerechtbanken. Op die manier kunnen ze wetten, regelgeving en gerechtelijke beslissingen aanvechten indien deze zogezegd een negatieve weerslag zouden hebben op de verwachte winsten. Dit systeem beperkt aldus het vermogen van de landen om wetten aan te nemen om arbeids- en mensenrechten te beschermen, en om beschermingsmaatregelen te voorzien voor onze gezondheid en ons milieu.

Een dergelijk mechanisme is volstrekt onaanvaardbaar en brengt onze democratie in gevaar! Er kan geen sprake van zijn dat buitenlandse investeerders de wet zouden stellen aan de maatschappij.

We moeten snel reageren en aan de parlementariërs vragen om krachtig nee te zeggen tegen ISDS. Afspraak op no2isds.eu.