U bent hier

Actualiteit

donderdag 20 oktober 2016, 14:30

ULB onderzoekt arbeidsomstandigheden in de groeven

Begin dit jaar voerde de Université Libre de Bruxelles (ULB) een onderzoek uit naar de gevolgen van de arbeidsomstandigheden op de gezondheid, in de sector van de groeven. Dat gebeurde op vraag van de Algemene Centrale - ABVV. Uit de bevraging bleek dat 62 procent van de werknemers oordeelt dat hun werk hun veiligheid en gezondheid in gevaar brengt.

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee grote bedrijven binnen de sector van de groeven. De delegees van de Algemene Centrale werden nauw betrokken bij de opmaak en het uitvoeren van de enquête. Ze stelden mee de vragen op en spoorden zoveel mogelijk collega’s aan om de vragenlijst in te vullen. Dat leidde tot een bijzonder grote respons: 607 werknemers van de 2836 vulden de enquête in.

In de enquête werden 4 types van arbeidsomstandigheden bevraagd: het fysiek milieu, het sociaal milieu, de intensiteit van het werken en de graad van autonomie tijdens het werk.

Hoog werktempo en weinig inspraak

Uit de resultaten blijkt dat veel arbeiders (85%) een contract van onbepaalde duur hebben en voltijds werken (84%). De meerderheid (70%) werkt in ploegenarbeid.
Ze werken bovendien in moeilijke omstandigheden (lawaai, stof, trillingen, dragen van lasten…), aan een hoog werktempo en met strikte deadlines. Daarnaast hebben ze heel weinig inspraak in de werkplanning.

Gezondheid in gevaar

Dat heeft zo zijn gevolgen voor het welbevinden:

- 80% geeft aan regelmatig stress te voelen
- 80% lijdt aan rugklachten
- Er zijn relatief veel arbeidsongevallen en die zijn ook vaak ernstig
- 62% vind dat hun werk hun gezondheid en veiligheid in gevaar brengt.
- 10.9% beseft niet dat ze aan een beroepsziekte lijden en daarvoor een aanvraag kunnen doen.
- Het kantelpunt wat de gezondheid betreft ligt op ongeveer 20 jaar loopbaan in de groeven. En hoe langer men in ploegen gewerkt heeft, hoe meer kans op een beroepsziekte.

Belangrijke resultaten

Samenvattend stellen de onderzoekers dat de arbeiders zwaar werk verrichten in een ongezonde werkomgeving, met een groot gebrek aan autonomie en met bijgevolg een grote impact op de gezondheid.

De resultaten –die op het vakcongres voor de groeven en cementfabrieken al werden voorgesteld aan de delegees- zijn voor onze centrale van grote waarde. Ze zullen als basis dienen bij de sectoronderhandelingen én in het debat rond zware beroepen en pensioenleeftijd.