U bent hier

Internationaal

donderdag 14 juni 2018, 10:30

Vakbonden bundelen hun krachten voor Palestina op Barcelona-conferentie

Eind mei verzamelden een vijftigtal vakbondsvertegenwoordigers van  verschillende Europese vakbonden in Barcelona. Ze willen dat er een oplossing komt voor het Palestijnse volk en dat Europa daarin zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ook de Algemene Centrale –ABVV was erbij.

Het Europese vakbondsinitiatief voor gerechtigheid in Palestina is een netwerk van 39 Europese vakbonden die meer dan 3 miljoen werknemers vertegenwoordigen. Het initiatief klaagt de medeplichtigheid van Europese regeringen en de EU aan bij schending van mensenrechten in Palestina, en wil door gezamenlijke acties overheden en bedrijven onder druk zetten. Het kwam een jaar geleden voor de eerste keer in Brussel samen.

Sensibiliseren

Op de conferentie werden allerlei goede praktijken uitgewisseld zodat vakbonden in de verschillende landen van mekaar kunnen leren. Ook het sensibiliseren van de vakbondsleden was een belangrijk punt, want de steun van de leden vormt de basis voor de werking.  “Helaas maken mensen vaak  geen onderscheid meer: Wat met de Arabische wereld te maken heeft associëren ze al snel met terrorisme, moslimextremisme”, betreurt secretaris Robert Urbain, die de afdeling Limburg vertegenwoordigde. We moeten dan ook beter informeren en mobiliseren over Palestina. Door ervaringen uit te wisselen kunnen we mekaar daarbij helpen”.

Europa schendt de mensenrechten

Daarnaast debatteerden vakbondsvertegenwoordigers over mogelijke syndicale druk en acties ten aanzien van de Europese Unie en bedrijven die in Israël aanwezig zijn. “Europa mag dan nu en dan wel eens een actie van Israël veroordelen, het land blijft een geprivilegieerde partner van Europa”, aldus Arnaud Leveque federaal secretaris van de Algemene Centrale. “Opdat er iets verandert moet er op internationaal niveau samengewerkt worden. Het is dan ook belangrijk dat het netwerk in de toekomst nog versterkt wordt en uitgebreid wordt met grotere nationale vakbonden”.

Welke rol speelt Europa?

Op de conferentie werd de studie “Ondermijnen van waardig werk in Palestina: waarom Europa zijn medeplichtigheid moet beëindigen”, voorgesteld.

De studie lijst de vele discriminaties op,  die het Palestijnen moeilijk of onmogelijk maakt om hun kost te verdienen. Zo zijn er de letterlijke grenzen die Palestijnen verhinderen om op hun werkplek of landbouwgrond te geraken: Gaza dat volledig is afgesloten, de 720 km lange muur in de Westelijke Jordaanoever, de talloze checkpoints, de landonteigeningen...

Daarnaast krijgen Palestijnen maar beperkte rechten: zo werken 30.000 Palestijnse arbeiders  in Israël zonder dat ze daarvoor een vergunning krijgen. Ze worden dan ook uitgebuit en leven in voortdurende onzekerheid. Palestijnse vakbonden krijgen geen toestemming om in deze bezette gebieden te werken.

De studie laat zien hoe de Europese Unie en Europese bedrijven hieraan meewerken.  Tal van bedrijven (vaak met steun van de EU) zijn betrokken bij de bouw van de muur, de afbraak van

Palestijnse huizen, technologie voor identificatie aan de checkpoints enz. Ondertussen kan Israël via een geprivilegieerde overeenkomst met de EU quasi onbeperkt handel voeren en deelnemen in meer EU projecten en programma’s dan eender welk EU land. In artikel 2 van de overeenkomst staat nochtans duidelijk dat respect voor mensenrechten en democratische principes een essentiële voorwaarde is. De vakbonden vragen dan ook dat Europa deze steun en samenwerking stopzet.