U bent hier

Actualiteit

dinsdag 17 januari 2017, 10:00

Vakcongres bewaking: nieuwe technieken doen jobs snel evolueren

Meer dan 100 militanten van de bewakingssector kwamen samen in Blankenberge in het kader van hun vakcongres. En er stond heel wat op het menu. De jobs in de sector evolueren snel. De nieuwe technologieën nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het werk.

Eind 2015 werkten er 16.241 arbeiders in de bewakingssector. Ondanks de aanslagen en het klimaat van onveiligheid in ons land kent de sector voorlopig geen sterke stijging. Zoals we in vele sectoren zien maakt de bewaking mooie winsten, maar de werknemers profiteren hier niet mee van. Integendeel zij worden getroffen door de asociale maatregelen van de regering Michel: “We hebben berekend dat de indexsprong voor een gemiddeld salaris in de bewaking een verlies van 680 euro per jaar betekent. Als we dat berekenen op een volledige carrière gaat het om een enorm bedrag”, aldus Filip Misplon, economist bij de Algemene Centrale – ABVV.

Privatisering van politietaken

De wet Tobback uit 1990 bepaalt de voorwaarden waarbinnen bewakingsondernemingen mogen opereren. Die wet ligt nu ter aanpassing bij de regering. Onze centrale vreest dat het vooral om een versoepeling van de regels zal gaan, ingegeven door economische motieven. Het valt te vrezen dat bepaalde taken die momenteel uitgevoerd worden door politieagenten, zullen overgedragen worden naar bewakingsagenten. “Het is essentieel om die nieuwe wet Tobback goed te omkaderen en duidelijke grenzen te stellen. De interventies van bewakingsagenten moeten preventief blijven zoals de wet nu voorziet’, aldus Klavdija Cibej, federaal secretaris voor de sector.

Waardetransporten in moeilijkheden

Alhoewel de sector in het algemeen stabiel is, zijn er grote verliezen bij de geld- en waardetransporten. Dit is het gevolg van de elektronische betalingen en de sluiting van bankkantoren. Het gaat zelfs zover dat Comeos deze deelsector onlangs omschreef als “te complex en te duur”. Voor hen is een versoepeling van de wet Tobback noodzakelijk en mogelijk. “Men vergeet al snel dat de veiligheidsmaatregelen, zoals de intelligente koffer, de overvallen sterk teruggedrongen hebben. We verzetten ons dan ook tegen elke versoepeling die de veiligheid van de bewakingsagenten en de burgers in het gedrang kan brengen”, aldus Klavdija Cibej.

Innovatie, voor en tegens

In een periode dat intelligente camera’s en kaartlezers, biometrie en andere chips en sensoren meer en meer hun intrede doen in bedrijven, maken de delegees zich zorgen over de toekomst van hun jobs. “We hebben de indruk dat de werkgevers steeds meer verkopers van materieel zijn dan van diensten. Men vraagt zich af of bewakingsagenten nog wel een toekomst hebben, of dat men ons wil vervangen door informatici”, vat een delegee het ongenoegen samen.

Het staat vast dat innovatieve technieken het beroep zullen veranderen. Nieuwe technologieën kunnen een meerwaarde zijn in het dagelijks werk van de bewakingsagenten, maar ze kunnen ook in hun nadeel spelen en zorgen voor minder jobs. De delegees vinden dat het aspect innovatie dringend aan bod moet komen in de overlegorganen en dat er voorzieningen getroffen moeten worden om de werknemers beter te beschermen.

Bekijk hier de foto's van het vakcongres. 

Meer info over de sector.