U bent hier

Actualiteit

vrijdag 23 december 2016, 9:15

Vakcongres confectie: langer werken is niet haalbaar

Op 8 en 9 december hielden de delegees uit de confectie hun vakcongres. Ze maakten een syndicale analyse van de voorbije vier jaar en bepaalden de prioriteiten voor de toekomst.

Zoals in vele andere sectoren stellen we vast dat de winsten ook in de confectiebedrijven stijgen. Dat is voor een groot stuk het resultaat van maatregelen van de regering. Door de indexsprong en de loonstop zijn de lonen niet gestegen. En door de royale loonsubsidies is de totale loonkost zelfs gedaald. Minder kosten betekent meer winst. Met andere woorden: de werknemers leveren in en de aandeelhouders strijken op.

Langer werken is niet haalbaar

De regering besliste dat we langer moeten werken. De pensioenleeftijd komt op 67 jaar, brugpensioen wordt zo goed als onmogelijk. Maar is dat wel haalbaar? Nee, zeggen de delegees uit de confectie. Het werk in de sector is zwaar: repetitieve bewegingen, stof, lawaai, flexibiliteit, ploegenarbeid, … Dat hou je niet vol tot je 67. Er moeten mogelijkheden blijven bestaan om vroeger uit te stappen en de regering moet daarvoor ook geld vrijmaken.

Opleiding

Het ABVV vindt vorming en opleiding van werknemers erg belangrijk. Ook in de confectie wordt heel wat geïnvesteerd in opleiding. Onze delegees kregen een toelichting over IVOC, het vormingsinstituut van de sector. IVOC stimuleert en subsidieert de opleiding van werknemers in de bedrijven op verschillende manieren. Maar dat is nog onvoldoende bekend bij de werknemers uit de sector.  

Bekijk hier de foto's van het vakcongres.