U bent hier

Actualiteit

woensdag 18 januari 2017, 15:30

Vakcongres grafische nijverheid: positieve ervaringen uitwisselen

In januari vond het vakcongres voor de grafische sector plaats, het laatste in onze reeks van 25 vakcongressen die we de voorbije maanden organiseerden. In de grafische nijverheid gingen de voorbije jaren heel wat arbeidsplaatsen verloren en steeg de werkdruk. Toch blijft het een dynamische sector met veel toekomst.

Net als vele sectoren werd de grafische sector getroffen door de crisis én door de digitalisering. Tussen 2007 en 2016 daalde de tewerkstelling bij de arbeiders met 35 procent. De productie is echter maar licht gedaald. Er wordt dus bijna evenveel geproduceerd met een stuk minder personeel. Er worden snellere machines ingezet, het werkritme ligt hoger en werknemers zijn polyvalenter geworden.

Ondertussen gaan de bedrijfswinsten in stijgende lijn en werden de voorbije vier jaar hoge winsten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het gaat dus al bij al niet slecht met de sector maar de loontrekkenden profiteren hier niet mee van.  

Syndicale vertegenwoordiging

Minder werknemers betekent natuurlijk ook minder syndicaal afgevaardigden. Alle vakbonden zagen hun vertegenwoordigers dalen, maar de algemene centrale werd wel de grootste vakbond in de ondernemingsraden.

Dat het syndicaal werk niet altijd gemakkelijk verloopt en de syndicale vrijheden onder druk staan, bleek uit de getuigenissen van een aantal delegees.  “We krijgen geen faciliteiten, geen lokaal, geen computer, hoe moeten we mensen dan samenbrengen en informeren?” Ook syndicale acties zijn niet evident. “De werknemers hebben schrik om mee actie te voeren en het stakingsrecht wordt niet erkend door de werkgevers.”

Maar er zijn ook positieve acties waaruit men inspiratie kan putten.  Zo maakten een aantal delegees in hun bedrijf zelf een onthaalbrochure. In een ander bedrijf kiest men voor een driemaandelijks krantje dat de werknemers informeert. Ook het belang van syndicaal onthaal werd onderstreept: “Dat moet je zelf afdwingen, ik zorg ervoor dat ik het doe en geef mijn baas geen kans me dit te ontnemen”.

Kleine bedrijven

Het blijft wel moeilijk om voet aan de grond te krijgen in de vele kleine bedrijven die de sector rijk is. Persoonlijke contacten blijven hierbij  essentieel. Maar federaal secretaris Issam Benali wijst erop dat ook de sociale media een belangrijke rol kunnen spelen. “In sectoren als schoonmaak en dienstencheques blijkt dit een belangrijke manier om mensen te bereiken en te informeren. Misschien kan die rol ook in andere sectoren met veel kleine bedrijven verscherpt worden”.

De delegees bogen zich verder ook over de rol van opleiding en vorming in hun sector en discussieerden in werkgroepen over belastend en werkbaar werk. 

Bekijk hier de foto's van het vakcongres

Meer info over de sector grafische nijverheid.